Herr- och dammiddag

Det anordnas en herr- och dammiddag årligen på tandläkarprogrammet här i Umeå. I maj är det dags för dammiddagen, och då är det killarna från tandläkarprogrammets olika terminer som anordnar middagen. Killarna skapar en hemlig facebook-grupp och arrangerar möten för att diskutera om middagen. Vi fixar bl.a. maten, alkohol, aktiviteter, eventuella taxifärder och mycket mer.

Herr- och dammiddag är en temafest där man klär sig enligt det överenskomna temat. I vår är det dammiddag, och killarna får absolut inte avslöja temat till tjejerna, detta är strikt förbjudet! Under mötet fick vi tipset av en äldreterminare att aldrig prata med en tjej från klassen om man själv är full, för då riskerar man att avslöja temat.

Vi som läser på termin 1 har inte mycket ansvar, utan det handlar mer om att komma dit och ha kul. Det är äldreterminare som fixar det mesta! Förra året var det tjejerna som ordnade en herrmiddag och då var det flygvärdinna-tema. Jag kan inte avslöja temat för dammiddagen i år för er, ni får vänta ett par månader till innan jag bloggar om det. 🙂

Annons

Professionell utveckling del 1 (PU)

Parallellt med kursen ”medicinsk biokemi och cellbiologi” läser vi en annan kurs som heter PU, en förkortning av ”Professionell utveckling”. Det är en liten kurs på 2 hp som vi kommer läsa varje termin fram tills termin 6. På termin 1 läser vi PU del 1, på termin 2 läser vi PU del 2 osv.

Professionell utveckling är en kurs som bl.a. tandläkarna, läkarna, sjuksköterskorna, fysioterapeuterna läser för att utveckla sin förmåga att på ett professionellt sätt kunna möta patienter, närstående, medarbetare och andra i omgivningen. PU omfattar bland annat medicinsk etik, psykologi, kommunikation och samtalsmetodik, genusmedicin, stresshantering, medicinsk juridik, ledarskap och samarbete.

Vår första uppgift i den här kursen är att intervjua allmänheten om hur de uppfattar tandläkarens yrkesroll. Vilka viktiga egenskaper bör en tandläkare besitta?  Efter detta sammanställs intervjuerna i en rapport som vi ska lämna in till kursansvarig. Dessutom förbereder varje grupp en muntlig presentation där alla ska delta aktivt för att bli godkänd på kursen.

Våran grupp intervjuade 10 slumpmässigt utvalda individer av båda könen över 60 år. Området för intervjuerna är Norrlands universitetssjukhus allmänna utrymmen. I våran intervju ställdes dessa fyra frågor;

  1. Hur ofta går du till tandläkaren?
  2. Vad gör en tandläkare?
  3. Vilka egenskaper bör en tandläkare ha?
  4. Vad tycker du om priset när du går till tandläkaren?

De flesta av de intervjuade uppger att de besöker tandläkaren årligen. De flesta en gång per år men ett fåtal av de tillfrågade uppger att de går mer sällan eller oftare. Samtliga av de tillfrågade tycker att en av tandläkarens uppgifter är att laga tänder. Många nämner även att tandläkaren undersöker munnen samt tar bort tandsten.

Samtliga intervjuade uppger att tandläkarens sociala kompetens och bemötande är det viktigaste. En kvinna sa “hittar man en bra tandläkare eller frisör så byter man aldrig”. Med “bra” syftar hon på ett respektfullt bemötande. Många av de tillfrågade berättar om upplevelser främst från barndomen, där tandläkarna varit både hårdhänta och hänsynslösa. Bara en person säger att tandläkarens sociala kompetens är en fördel, men inget måste. Hon tycker istället att tandläkarens skicklighet är viktigast. Även andra tillfrågade har tagit upp att ett lugn och en lätthet på handen är en bra egenskap.

När det kommer till kostnadsfrågan varierar svaren. Ungefär hälften tycker att priset är alldeles för högt. Som en man beskrev det “åt helvete för dyrt, med stora bokstäver”. Den andra hälften håller med om att priset är högt men tycker ändå att det är värt det. De anser att det är svårt att ha en uppfattning om vad det borde kosta.

De flesta har en relativt snäv bild av tandläkaryrket och vad det innebär. Det simplifieras till att handla om hål i tänder och inte så mycket om tandläkarens övergripande roll i fråga om att förebygga sjukdom och främja hälsa. Hade frågan varit om vad en läkare gör tror vi att vi hade fått ett bredare svar, tandläkaryrket verkar vara mer svårdefinierat hos allmänheten. En överraskning var att så många av de tillfrågade tycker att det är skäligt när det kommer till kostnadsfrågan, vi hade förväntat oss de flesta skulle tycka att det kostar för mycket att gå till tandläkaren. Vi fick bekräftat att tandläkarens sociala förmåga är en viktig del i bemötandet av patienter.

Häromdagen deltog tandläkarna, läkarna, sjuksköterskorna och fysioterapeuterna i ett obligatoriskt seminarium (en del av PU) i Aula Nordica. Dagen handlade om ”bemötande – om att se sig själv och andra”. Efter dagen fick vi göra ett 5-frågors quiz på skolans lärplattform Cambro (jag kommer prata mer om Cambro i de kommande inläggen). För att få godkänt krävs 4 av 5 rätt.

 

IMG_6507
Temadag, Aula Nordica – ”Bemötande”