Skuggning hos Odontologen, tandläkarprogrammet i Göteborg

I Umeå har vi en ledarskapsutbildning som är ganska unik för tandläkarprogrammet. Utbildningen heter UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) och är på 5 dagar och bygger på upplevelsebaserad inlärning samt fakta och teori. Man tränar alltså på ledarskap, kommunikation, gruppdynamik och samarbetsförmåga. UGL skapades av Försvarsmakten och utbildningen ges till yrken med ledarroll, såsom läkare och tandläkare. Klassen delas in i tre grupper (A, B och C) där grupp A får åka i mars medan grupp B och C åker tillsammans i maj månad. I början av mars fick grupp A fara till Sollefteå på sin UGL-utbildning medan vi på grupp B och C fick ha ett par kliniska pass i skolan. Det innebär att vi inte hade så mycket att göra i skolan egentligen, utan det var mycket självstudier under denna veckan. Jag bestämde mig därför att åka till Göteborg och hälsa på (eller rättare sagt överraska) min vän som pluggar tandläkare på termin 4 i Göteborg. Eftersom föreläsningar är offentliga och öppna för allmänheten bestämde jag mig för att delta på föreläsningarna som termin 4 hade den dagen. Det var föreläsningar i bettfysiologi och det handlade om epidemiologi, etiologi, symptomatologi, smärta i tuggmuskel och käkledssjukdomar. Det är ett delkapitel från kursen Människa i ohälsa II: Orala sjukdomar (20 hp). Det är en stor kurs, vilket innebär att de har en stor tenta som omfattar väldigt många olika delar, alltifrån kariologi till radiologi och mycket mer. Vi i Umeå har ett annat upplägg. Vi läser alltså små kurser där varje kurs motsvarar 6-9 hp, ibland 13 hp. Största kursen som vi haft och kommer någonsin ha är Biokemi och Cellbiologi, 15 hp. Vi har således fler tentor men tentorna omfattar mindre delar. Det finns fördelar med båda systemen. Det är skönt att inte ha så många tentor så tätt intill varandra (Göteborg) men det är också skönt att ha tentor som är mindre i sin omfattning (Umeå). Jag har varit på flera föreläsningar på Odontologen tidigare och föreläsarna är bra tycker jag. Undervisningens kvalitet motsvarar den i Umeå, här finns inga större skillnader. Dagen efter fick jag skugga en student på termin 3. Hon visade mig runt på Odontologen och även förbi Medicinarelängan. Efteråt följde jag med henne på ett problembaserat seminarium i oral fysiologi. Bra att få repetera sina kunskaper i fysiologi igen, man har glömt bort en del saker sedan dess, hehe! Läraren var snäll och pedagogisk. Eleverna var blyga och pratade inte så mycket, men det är precis så i min klass i Umeå också. Vi är väldigt timida av oss av någon anledning. 🙂 Efteråt visade min kompis mig runt i Odontologen en sista runda. Jag måste säga att Odontologens lokaler är väldigt fräscha och moderna. Utrustningarna verkar vara av god kvalitet. I Umeås tandläkarhögskola är lokalerna lite mer slitna, utrustningarna är av varierande kvalitet. Våra fantommodeller på materiallabbet läcker mycket vatten, vissa stationer funkar inte. Tandläkarhögskolan ligger i Norrlands Universitetssjukhus som grundades 1907.  Sammanfattningsvis gillar jag tandläkarutbildningen i Göteborg väldigt mycket. Synd att de har få kliniska pass och första patientkontakten sker relativt sent, men jag tror verkligen inte detta har så stor betydelse. Samtliga tandläkarstudenter från samtliga lärosäten i Sverige blir väldigt duktiga i slutändan, det är jag säker på. IMG_5750.JPG

Annons

Psykologi/psykiatri (3 hp)

På termin 5 läser vi en kurs som psykologi/psykiatri. Precis som namnet antyder läser vi psykologi och psykiatri med inriktning inom tandvård.

Psykologi är läran om människans beteende, tankar, känslor och samspel med andra människor medan psykiatri är medicinsk handledning och handlar om psykiska störningar, orsaker, hur de yttrar sig och hur de kan behandlas och förebyggas. Det råkar vara så att psykologi har varit en av mina favoritämnen på gymnasiet, så det här känns riktigt intressant att få lära sig mer om människans inre värld där våra känslor och tankar finns. Det är en sak att lära sig biologi/medicin och en annan sak att läsa psykologi, trots att de alla handlar om människan. För att vara en bra tandläkare tycker jag man ska ha empati, förstå patientens situation, och kunna tala med patienten på ett lämpligt sätt (samtalsmetodik) vilket är saker som tas upp under kursens gång. Hittills har vi fått gå igenom vad som är friskt/sjukt när det gäller vårt psyke. Vi går igenom rädslor, ångest, smärta, fobier, tvångssyndrom, kognitiva funktionsnedsättningar, bemötande av patienter med psykiska/kognitiva svårigheter. Vad är skillnaden mellan personlighet, karaktär, identitet och egot? Vi djupdyker oss in i olika teorier inom psykologin. Kursen har ett examinerande moment där vi får redovisa olika patientfall och berätta hur vi hanterar dessa situationer.

 

IMG_5860.JPG