Stadie-examination T7

Då har samtliga tentamina för våren skrivits och den sjunde terminen börjar närma sig sitt slut. I skrivande stund är det den näst sista veckan innan sommaruppehållet. Trots en stor omställning inom universitetet har det hittills funkat bra med distansstudier. Vi har fått ha fantastiska föreläsningar och seminarium med seniorprofessorn Yngve Gustafson inom geriatrik, gerontologi och tandvård för äldre. Det har varit en stor ära för oss att få ha honom som lärare, det kan vi alla studenter enas om. Vi har fått lära oss mycket om hur vi kan ta hand om äldre patienter, något som kommer vara till stor nytta då vi har en åldrande befolkning. En rolig kuriosa är att vi tandläkarstudenter i Umeå får lära oss lika mycket om geriatrik och gerontologi som en läkarstudent får lära sig under hela grundutbildningen, åtminstone i Umeå. Tandläkarstudenter och läkarstudenter runtom i Sverige borde få mer kunskap om behandling av äldre patienter, det är något som har missats i planeringen av grundutbildningen för både programmen tycker jag.

Hursomhelst har hemtentorna gått bra. Jag tycker det är rätt skönt att få skriva tentor i sitt hemtrevliga lilla studentrum. Med hemtentor och distansstudier kan väckarklockan ringa lite senare, vilket uppskattas av kvällsmänniskor som jag.

För att få gå vidare till termin 8 krävs det att man blir godkänd på kursen ”stadie-examination” då varje enskild student bedöms om hen visat tillräcklig kliniskt mognad, kunskap och förmåga för att kunna fortsätta med mer avancerad klinisk träning med mer självständigt arbete på termin 8–10. Stadie-examinationer har införts i Umeå då man på 90-talets mitt upptäckte att det fanns tandläkarkandidater som på slutet av utbildningen inte nått kliniska färdighetsmålen. Eftersom möjligheten att gå om var begränsad blev konsekvensen att dessa studenter fick avsluta utbildningen utan att få tandläkarexamen. Man bestämde sig för att införa stadie-examinationer för att bedöma varje enskild students färdigheter men också för att studenterna ska kunna komplettera eventuella brister. Om studentens sammantagna prestationer bedöms som otillräckliga för att fortsätta på termin 8 får studenten gå om termin 6 och/eller 7. I Umeå är det antagning en gång om året så man får oftast gå om ett helt år vid behov.

Stadie-examinationen på sjunde terminen består av fyra olika delar där vi sammanfattar alla behandlade patienter i form av korta epikriser. Sedan får vi självvärdera våra egna kunskaper inom klinisk verksamhet under gångna terminer. Kliniska handledare kommer göra motsvarande värdering på varje enskild student. Sist skrivs ett 6 timmars prov som handlar om ett omfattande kliniskt fall där vi ska ange diagnoser och terapiplan.

Dagen vi hade detta prov vaknade jag tidigt för att repetera samtliga kurser som jag läst tidigare. Det är inte så självklart hur man kan förbereda sig inför detta prov. Allt man lärt sig från och med första terminen kan man egentligen tillämpa i ett patientfall.

Detta är en spärrkurs som gör oss studenter rätt så nervösa i och med att det kan bli stora konsekvenser i fall vi inte klarar det. Vi kommer få en personlig återkoppling av resultatet nästa vecka med lärarna. Det är nog bäst att inte jämföra sina svar med kursarna alltför mycket, man blir bara mer ängslig av det. Vissa har missat skriva specifika diagnoser, andra har missat viktiga nyckelord. Hur relevant det är återstår att se om en vecka när vi har möte med lärarna.

Jag längtar riktigt mycket till att få börja på åttonde termin där mycket fokus kommer ligga på kirurgi. Vi kommer även få påbörja datainsamlingen inför vårt examensarbete som kommer handla om coronectomi/decoronering inom käkkirurgi. Mer om detta i framtida blogginlägg!

Fram till dess är sommarjobbet fixat och det blir först och främst på Folktandvården Region Halmstad. Jag har även sökt till Västra Götaland men vi får se hur det blir i och med Corona-situationen.

Nu är det dags att gå ut och ta en promenad i sommarvädret här uppe i Norrland. Förutom god tandvård har Sverige faktiskt mycket annat att erbjuda också, ibland glömmer man bort att uppskatta det man har. Jag önskar er en riktigt fin sommar i vårt vackra avlånga land, vi hörs i framtida blogginlägg!

IMG_1531
Zoom-föreläsning med Yngve Gustafson
Annons

Alternativa undervisningsformer under Covid-19

IMG_1032
Tomma behandlingsstolar i pandemins spår

Idag går det inte att använda sociala medier utan att slås av otaliga inlägg och delningar om den pågående pandemin (Covid-19). Denna globala pandemi har slagit hårt mot den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och tandläkarprogrammet är inget undantag.

Umeå universitet har redan beslutat under mars månad att all undervisning som innebär fysiska möten ställs in och ersätts med alternativa undervisningsformer. Den kliniska undervisningen på studentkliniken är emellertid under Västerbottens landstings ledning vilket innebär att vi även får följa landstingets riktlinjer utöver universitetets. Dessutom är det olika direktiv i olika kliniska kurser vilket kan vara förvirrande i början.

IMG_1034
En tandläkarkandidat skriver epikriser

I karieskursen avbokas alla icke-operativa och akuta behandlingar. Planerade operativa och akuta behandlingar för friska individer fortsätter tills vidare. På kliniken har vi begränsningar som innebär att maximalt 50 personer får vistas i lokalen som utgör studentkliniken och vi använder vartannat bås samt utnyttjar flera moduler under passen, allt för att glesa ut oss mer.

I protetik får vi inte hämta in nya patienter oavsett ålder och bakgrund. Patienter där behandling inte påbörjats ska pausas och inte kallas in. Vi studenter försöker i möjligaste mån använda uppväxlat vinkelstycke istället för turbin/high speed samt vara noggranna vid assistans med sugen för att minska aerosoler.

Lärare på specialistkliniken får ingripa för att hjälpa studenternas patienter med akut tandvård så långt det går.

I parodkursen avrundas patientbehandlingarna och vi alla hjälps åt för att behandla färdigt patienter som har en pågående parodontal sanering. Har vi däremot inte giltiga skäl till att vara på kliniken ska vi stanna hemma.

Det är gruppläraren tillsammans med kursgivaren som får anpassa undervisningen för att ge oss studenter nödvändiga kunskaper samtidigt som den kliniska undervisningen börjar avrundas för terminen.

Patienterna som kommer till oss får öka avståndet mellan varandra i väntrummet. Även handskakningar med patienter undviks för att minimera risken för smittspridning vilket känns nödvändigt. Visst känns det trist, men det är åtgärder som vi tar för patienternas skull, för våran egen skull och för samhällets skull. I pandemins spår går hälsa före etikett.

I och med corona-krisen dyker nya frågor upp bland oss studenter. Kommer vi klara kurskraven när den kliniska verksamheten läggs ner? Behöver vi komplettera under sommaren eller kommer utbildningen förlängas med ett halvår? Kommer sommarskolor/praktik/jobb bli av? Kommer det i så fall vara främst akuta behandlingar på klinikerna?

Studenterna på nionde termin har andra funderingar som kretsar kring tillfällig legitimation bland annat då många av dem ska ut och jobba som tandläkare på tillfälligt leg. under sommaren. Frågorna och funderingarna är många och det återstår att se hur det ser ut för oss studenter framöver.

Fram till dess har vi inlämningar, tentaplugg, epikriser och annat att pyssla med. Epikriser på alla våra patienter ska skrivas och skickas in till kursansvarig inför stadieexaminationen på termin 7. Mer om denna fruktade spärrkurs i kommande inlägg.

Fram till dess: tvätta händerna ofta och undvik att röra vid ditt ansikte. Följ Folkhälsomyndigheternas råd och tänk på andra. Ta hand om er, vi hörs snart igen!

IMG_1057
Utflykt med kursaren Max Wimmerstedt

Tankar från termin 7

Skoldagarna går, pluggkvällarna flyger förbi och lyckligtvis går vi mot ljusare tider. Det går rykten om att sjunde terminen på tandläkarprogrammet i Umeå ska vara en av de tuffaste av alla, främst på grund av fullpackat schema, mycket klinik och administrativt arbete, tentor, inlämningar, seminarium, examensarbete, stadie-examination etcetera.

Hursomhelst har vi på studentkliniken i dagsläget fått behandla en hel del patienter, och vi känner oss lite mer varma i kläderna. Vi får möta olika patienter med skilda problem, men den gemensamma nämnaren är att de alla är intresserade av att få gå på undersökningar och behandlingar hos oss studenter. Det kan dels bero på det billiga priset och dels på att de tycker det är kul att få bidra till undervisningen. Det är inte sällan som man får höra från patienterna att de känner sig väl omhändertagna hos studenter. Andra menar att de äntligen får känna sig hörda när de går till oss.

I och med att vi behöver få in fler patienter till Studentkliniken i Umeå har skolan ändrat på enhetstaxan sedan slutet av januari 2020. Patienterna får numera betala 200 kr som besöksavgift per besök oavsett åtgärd. Efter tre besök blir det helt kostnadsfritt i ett helt år. Med andra ord betalar patienterna som mest 600 kr per år vilket är en chockerande nyhet för både patienter och studenter. Det är en win-win situation då patienterna blir glada och vi studenter får fler patienter att jobba med.

I skolan blir vi ständigt påminda om att vi faktiskt utbildar oss till tandläkare och inte ”tandborrare”. Vi ska av den anledningen applicera våra odontologiska kunskaper och försöka se sjukdomar från ett djupare perspektiv. Utbildningen är upplagd så att vi först får lära oss att borra i plasttänder utan förståelsen att först ha förståelse för varför, vilket kan tyckas vara omvänd ordning i utbildningsplanen.

Jag uppskattar att vi nu under utbildningen får möjlighet att verkligen gräva oss djupt in i varje patientens situation så att vi får en så bred uppfattning som möjligt. Det utförs många salivprov, genomgång av Cariogram, kostanamnes, kvalificerade rådgivningar, motiverande samtal och så vidare.

Det är tillfällen där man får vara lite som en detektiv och försöka klura ut de djupa bakomliggande orsakerna till sjukdomsutvecklingen. Sådana tillfällen sporrar mig. Att man får möjlighet att tänka kreativt, i vissa fall även få patienterna att sluta med dåliga vanor. Jag kan redan nu se riktigt duktiga framtida tandläkare i klassen och jag hoppas bli en av dem snart. Fram till dess är det 1 år och 10 månader kvar av tentor, inlämningar, föreläsningar, klinikpass, seminarium, examensarbete och annat.

Jo, vi på sjunde termin har det rätt tufft. Men när man ser en förändring hos patienten, när de visar tacksamhet och uppskattning känner jag att det var mödan värt!

IMG_0874

Tre år har sprungit förbi

I skrivande stund sitter jag i mitt lilla studentrum på 20 kvm och försöker samla alla mina spridda tankar. Mycket har hänt sedan jag bilade med pappa till Norrlands största stad för att påbörja mina studier. Tre år har redan sprungit förbi och det är bara 40 procent kvar av sträckan.

Man kan dra liknelsen med att springa ett maratonliknande hinderlopp med en del vattenpauser på vägen mot målet. Skillnaden här är att de ”tävlande” faktiskt inte tävlar mot varandra utan verkligen stöttar varandra och lär sig av andra. Vi vill inget annat än att gemensamt komma i mål och lära oss så mycket som möjligt på vägen dit.

På tal om att komma i mål äger examensceremonin rum imorgon för studenterna på termin 10 som inom kort kommer få den efterlängtade legitimationen och gå ut i arbetslivet. Ceremonin kommer äga rum efter lunchtiden i Aula Nordica som ligger mitt på Umeå universitetscampus.

I vår grupp är det ett endodonti-pass inbokat som krockar med examensceremonin men lärarna vill att vi ska delta i firandet med äldreterminarna vilket jag tycker är fint. Man vill gå dit för att påminna sig om att det är möjligt, att det tuffa loppet vi deltar i tillsammans är värt det i slutänden.

”Hej, mitt namn är Kevin och jag ringer från Tandläkarhögskolan i Umeå” kom per automatik när jag ringde mina vänner utanför skolan.

Morgondagen börjar kl 8.00 med parod-pass där vi får undersöka och behandla patienter med parodontit. Efter ceremonin får vi strosa tillbaka till Norrlands universitetssjukhus där Tandläkarhögskolan ligger. Dagen avslutas med ett seminarium i endodonti och i samband med det avslutas termin 6.

Nästa vecka börjar vi på termin 7 vilket känns helt underbart! Den sjätte terminen har varit minst sagt lärorik med en hel del utmaningar på vägen. Plötsligt var det vi som fick behandla patienter i klinisk bettfysiologi, parod, karies samt protetik. Vi har utvecklats tillsammans både professionellt och personligt.

En stor del av dagarna på termin 6 har spenderats i skrivrummet där vi grottade ner oss i otaliga daganteckningar, terapiplaner och epikriser. Föreläsningarna som vi hade parallellt med kliniken fick dessvärre läggas på hög och lämna plats till patienter och det administrativa arbetet efter varje klinikpass.

Jag ringde patienterna så ofta att frasen ”Hej, mitt namn är Kevin och jag ringer från Tandläkarhögskolan i Umeå” kom per automatik när jag ringde mina vänner utanför skolan.

Visst känns det nervöst i början med patientbehandlingarna men man börjar inse hur roligt det faktiskt är när man ser att man gör skillnad i andras liv. En uppskattning från patienterna betyder hela världen, speciellt för en obevandrad tandläkarkandidat som precis öppnat porten till tandläkeri.

Nu sitter jag här i mitt studentrum och blickar framåt mot den kommande terminen. Hur kommer den se ut? Vilka utmaningar står framför mig och hur kommer jag utvecklas på kliniken? Följ gärna denna resa med mig via bloggen!

IMG_0626