Första patienten på ortodonti!

Idag hade jag min allra första patient på ortodonti! Innan patienten kom hade vi en snabb genomgång av LM-aktivatorer. Efter rasten kom patienten och det är tydligen en ”LM-kontroll” där man kontrollerar hur det har gått med tandställningen, komforten, mäta horisontell- (Höb) och vertikal överbitning (Vöb). Ibland tar man även kliniska foton och röntgenbilder för att se utvecklingen. Vi får tillsammans med läraren bedöma om patienten ska fortsätta använda tandställningen eller inte. Hur väl samarbetar patienten? Är patienten motiverad? Har behandlingsmålet nåtts? Vad är det som saknas? Allt detta får vi diskutera med läraren samt patienten. I och med att det är barn/ungdomar som besöker oss på ortodonti är det ofta att föräldern följer med in till båset. Nu får vi vänja oss med det också, för tidigare har vi inte haft samma situation på Studentkliniken. Vi får lära oss att kommunicera med patienten (barnet) som står i centrum, men även kunna kommunicera med föräldern. Ett tips som vi fått av de kliniska lärarna är att vi kan läsa i journalen i anamnesen och se om det står något om patientens intressen och hobbyn. Det kan vara ett bra sätt att lätta på stämningen och skapa connection med patienten! Detta gäller givetvis även för vuxna patienter!

Ett annat moment som vi fått göra på ordodonti är att slipa in både EOD-aktivatorer (Van Beek) samt Andresen aktivatorer. Lärarna vill gärna att vi får lära oss att slipa dessa innan vi får jobba med LM-aktivatorer eftersom LM-aktivatorer är prefabricerade och är mycket enklare att justera. Dessutom gillar våra lärare inte LM-aktivatorer/Myobrace så mycket heller. Vi började först slipa in EOD-aktivatorerna för de var enklare att slipa in eftersom man inte behövde göra ”rännor” i överkäken som man skulle göra på Andresen-aktivatorer. Vi har även fått lära oss hur man mäter och väljer ut rätt storlek på dessa.

Annons