Studenternas upplevelse av Tandläkarprogrammet på sitt lärosäte

En hel del personer frågar mig vilken skola/lärosäte jag rekommenderar om man vill läsa till tandläkare. Jag har inget bra svar på frågan, och tycker att det bästa sättet är att låta er läsare få en bättre inblick i vad tandläkarstudenterna från respektive lärosäte tänker. Under perioden 2021-02-07 kl 23.21 fram till 2021-02-23 kl 18.08 har jag skickat ut en enkät till tandläkarstudenter på samtliga fyra lärosäten i Sverige. Datainsamlingen har skett med Google Formulär och statistiken har bearbetats med Microsoft Excel v.16.46 samt Microsoft Powerpoint v.16.46. Notera att svaren bör tolkas försiktigt pga. olika faktorer som kan påverka resultatet såsom svarsfrekvensen, termin, bias m.fl. Jag har tyvärr inte lyckats få fler svar från Malmö Universitet där antalet deltagare är 1. Antal deltagare från Umeå är 36 st, Göteborg 7 st, Karolinska Institutet (KI) 38 st. Detta kan påverka statistiken. Jag redovisar resultatet för er och lämnar det fritt att tolka resultatet och väljer därför att inte kommentera.

Vilka saker upplever du som speciellt bra på din utbildning?

Umeå

 1. Mycket klinisk träning på patienter. Tydliga uppdelade kurser, mindre tentor.
 2. Umeå som stad och att de är bra programansvariga
 3. Mycket kliniska timmar är positivt
 4. Inget speciellt.
 5. Patienter och kurskamrater
 6. Mycket klinik
 7. Att vi får så mycket klinik
 8. Mycket praktik i skolan vilket gör att man får möjlighet att möta många patienter genom utbildningen.
 9. Att det är en familjär/vänskaplig stämning mellan student och lärare.
 10. Mycket klinisk tid
 11. Mycket klinik
 12. Många av de kliniska lärarna är väldigt fina och bra
 13. Tidig klinisk erfarenhet
 14. Mycket klinisk träning, god gemenskap generellt. God uppbyggnad av utbildningen (från grundkunskaper och helhetsperspektiv till mer specialiserad kunskap och mer självständighet).
 15. Mycket klinik, bra lärare och bra sammanhållning
 16. Mycket kliniktid inom alla ämnen. Chansen att jobba på tillfällig legitimation sommaren T9-T10 (den chansen får man bara om man börjar plugga på vårterminen)
 17. Vi får möta många patienter och får tidigt tränas i att tänka självständigt
 18. De kliniska handledarna och sköterskorna i de flesta ämnena är fantastiska! Jobbar mycket för att man ska bli självständig och man uppmuntras till att fatta egna beslut.
 19. De flesta kliniska momenten med undantag från enstaka kurser
 20. Mänskliga lärare. Rimliga krav.
 21. Den kliniska praktiken, känns som att det är jobbigt nu men att en har igen den sen.

Göteborg

 1. Bra föreläsare och bra handledning inför varje klinisk moment.
 2. Hög kvalité på teoretisk undervisning, hög nivå bland föreläsare dvs stor andel som forskar och/eller är specialister
 3. Vi har mycket teori vilket alltid är bra
 4. Extremt bra teoretiskt

KI

 1. Att kliniken är i skolan, så slipper man gå ut och leta efter praktikplatser
 2. De flesta lärarna är bra både kliniskt och teoretiskt. Man känner sig bekväm i att ställa frågor. Speciellt på pedodonti- och ortodontiavdelningen.
 3. Kunniga lärare, bra teoretisk utbildning
 4. Teoretiska undervisningen
 5. Bra miljö i skolan, eleverna från alla terminer är väldigt hjälpsamma. Man får material enkelt.
 6. Kunniga föreläsare
 7. Kliniska moment
 8. Preklinik, workshops, hands on-kurser, etc (tex preklinik inför parodkirurgi, protesbehandling och implantatkurs)
 9. Den teoretiska undervisningen
 10. Mkt klinik från termin 4
 11. Att vi är i samma byggnad som massa andra studenter
 12. Att sköterskorna alltid finns till hands. Receptionen hjälper en också. Tillgång till tandtekniker på specialistavdelningen för second opinion gällande prep, färgtagning mm. Vissa lärare är lätta att nå speciellt dom äldre och erfarna.
 13. Den teoretiska kunskapen
 14. Det finns några RIKTIGT bra lärare som verkligen vill ens bästa! Teorin är stabil, det är kliniken som sänker min uppfattning om utbildningen
 15. Vissa lärare är otroligt pedagogiska
 16. Lärosätet är beläget i en stad, till skillnad från övriga tandläkarprogram.
 17. kvalitet, lärarna
 18. Teoretiska moment
 19. På tandläkarprogrammet ges tre examinationstillfällen per kurstillfälle för teoretiska examinationer: en ordinarie tenta/ examination plus två om examinationstillfällen. Gamla tentor hjälpte rätt mycket. Gräns för godkänd är 60% (Om tentan skrivs i tentasalen) men blir 80% (Om tentan skrivs digitalt på distans). När det går bra på tentan är det bra att associera sig själv med känslan, att verkligen leva sig in i den. När det går dåligt, gör tvärtom. Betrakta dig själv utifrån och konstatera: Shit happens. Vad gör det om 100 år?
 20. Bra forskningsanknytning

Malmö

 1. Klinik alla dagar i veckan! (Bokstavligen)

Vilka saker upplever du som mindre bra på din utbildning?

Umeå

 1. Planeringen av vissa studiemoment är bristfällig ibland. Information når ibland inte ut till eleverna rätt tid. Bristande kommunikation mellan lärarna ibland.
 2. Att det är en stressig utbildning och psykiskt påfrestande periodvis
 3. Dålig teoretisk undervisning i vissa kurser t.ex ingen genomgång om tandborstningsteknik i någon kurs trots att vi läser tdl programmet, att en lärares personliga uppfattning om dig påverkar ditt omdöme och framtida studier oavsett hur man presterar dvs stor risk för att bli orättvist bedömd. Hade rekommenderat att välja ett annat lärosäte trots mycket klinik, klinik kan man ta igen senare i arbetslivet. Känns som att t.ex KI har bättre och mer strukturerad teoretisk undervisning där man får en bra grund i samtliga kurser.
 4. Lärare och dåligt kursupplägg
 5. Stressigt, lite egen tid för att plugga
 6. Examensarbete som är förlagt över flera terminer. Det blir väldigt stressigt.
 7. Hög fart och lite fritid
 8. Vissa kurser är sämre upplagda än andra vilket kan vara lite stressad och ge extrajobb
 9. Viss diskrepans i åsikter från lärarna om hur vissa saker ska göras/vad som är viktigt emellanåt
 10. Utbildning är långt från familj och gamla vänner. Finns ett fåtal kurser som har brister i pedagogik.
 11. När man väl börjar ha patienter har du mycket obligatoriska pass per vecka som du inte får missa (svårt att påverka ditt egna schema)
 12. Lägger för mycket ansvar på studenter rent administrativt i form av att kontakta patienter, boka in tider m.m.
 13. Några kliniska moment har inte samma bemötande som man skulle vilja ha
 14. De är allt för generösa med uppskov. Studenter som borde rykt för länge sedan tillåts gå kvar
 15. Väldigt mycket stress och högt tempo, speciellt från T6

Göteborg

 1. FÖR LITE PATIENTPASS!!!! Vi blir inte så ”handkunnig” som vi ska vara efter examen 😦
 2. För lite klinisk träning, ingen marginal att missa tillfällen eller öva mer för den som behöver inför praktiskt prov. Lärare och handledare är svåra att få tag på. I pandemitider har inte skolan haft ett gemensamt sätt att undervisa på utan varje lärare får lösa föreläsning på egen förmåga. Många har svårt för tekniken
 3. För lite praktisk träning
 4. Jag upplever att vi börjar ganska sent med den praktiska delen av utbildningen och har få patientpass även i de högre terminerna, speciellt nu under pandemin.
 5. Inte så mycket klinisk tid
 6. Saknas respekt mellan föreläsare/handledare och student i många lägen

KI

 1. Man får inte se så mkt kliniskt, det är ofta rev pat. Vissa går i T6 och vet knappt hur karies ser ut
 2. Klinisk undervisning
 3. Brist på kliniska handledare, vilket tar mycket tid av våra kliniska pass då vi måste stå i kö och vänta på lärarnas signaturer länge mellan varje behandlingssteg.
 4. För få kliniktimmar, patientbrist, mycket dötid pga bl a återbud och väntetid på lärare
 5. Möjligheten att påverka
 6. Få klinikpass
 7. Hmm svårt, kanske att man blir lite mer lyhörd
 8. En hel del väntan, stressade lärare
 9. Tandsköterskorna på klinik som kan vara mycket otrevliga
 10. Patient utdelning och kliniska kurskrav som inte går hand i hand.
 11. Strukturen på den praktiska utbildningen. Vi har kurskrav som ska uppfyllas (tex antal rotfyllda tänder, etc) men ingen struktur för att hjälpa oss få ihop det med patienter osv. Mycket dåligt. (Det löser sig i princip alltid för alla, men mycket dåligt upplagt).
 12. Svårt att få patienter för att uppfylla kurskraven, tar lång tid börja med den behandlingen som ska utföras. Krångliga system gällande patientbeh.
 13. Att vi måste boka in patienter och kurskraven
 14. För lite klinik speciellt mot slutet på utbildningen, för många olika lärare på kliniken gör vissa beslut röriga
 15. Stockholm är ingen studentstad och tandläkare är ännu mindre taggade på fest. Om man vill ha ett studentliv ska man inte välja KI, kanske inte ens tandläkare alls… väldigt tråkigt här jämfört med tex Uppsala, Lund osv. Det är det enda jag saknar på tandläkarutbildningen: unga klasskamrater som tycker om att festa. Helt ärligt
 16. Sent ute i kliniken med patienterna. Vi börjar termin 4. Inget samarbete med folktandvården eller dylikt som GU har. Att man måste få hjälp och godkänt av endolärare för kontroll av kofferdam. Kofferdam borde alla lärare kunna kontrollera inte bara endolärare. Preklin var uråldrigt, men nu har dom köpt in och renoverat stället. Ser faktiskt ut som Umeå. Alla lärare säger och tycker olika när det kommer till behandlingar. Känns som man måste alltid ha den läraren man hade sist med patienten. Att man måste boka upp sig på sitt egna klinikpass för terapiplaneringsmöte. Inte nog med att vi har för få pass. Minskad förmiddagspass vilket betyder att man måste prioritera vissa behandlingar och inte kunna boka in ex endo behandlingar eller protetik beh. Känns som hela utbildningen är inriktad på protetik. Vi läser så mycket protetik och nästan inget om karies, endo, parod. Vi läste klart parod i termin 6 och kan från och med termin 6 utföra parod kirurgi. Snälla folk vet fortfarande inte vad emdogain är för något. Fråga någon hur man går tillväga vid ett intracrevikulärsnitt. Fråga hur man går tillväga när man reviderar. Finns så mycket frågetecken. Finns stora kunskapsluckor så det inte sant. Bästa rekommendationen jag har är att implementera mer klinisk färdighetsträning på skolan. Införa ett samarbete med folktandvården Stockholm. Om inte det går får folk fan söka jobb som tandsköterska vid sidan av studierna för man ser hur folk är på olika nivåer när man jobbar ute på sal. Det är skrämmande!
 17. Kliniska krav blir mer som ett stressmoment och vissa har svårt att få patienter som uppfyller kraven och skolan kan inte hjälpa så mycket och att man måste ”jaga” sina patienter själv med allt ifrån kalleleser till att se till att man får patienter med de behandlingsbehoven som man måste ha utfört under utbildningen. Mycket blir till slumpen och det blir därför ett lotteri. Går såklart att lösas och det gör det för majoritetetn, hade nog kunnat lösas bättre iallafall.
 18. Klinisk verksamhet överlag. Många lärare stressar studenterna och vissa är till och med regelbundet otrevliga och opedagogiska. De flesta är väldigt oinformerade om vår kunskapsnivå och sätter ofta ribban lite för högt, vilket såklart är väldigt jobbigt som student. Dåligt med passande patienter och dåligt med schemalagda kliniska pass för att behandla patienter.
 19. Preklinisk undervisning
 20. Lärarnas bemötande
 21. Kurskraven, kontakter avgör vad du får för patienter och tillgång på studiematerial
 22. Pendeltåg.
 23. behöver föer lärare
 24. Kliniska moment. För lite kliniktid
 25. Jag har själv upplevt den första terminen som VÄLDIGT TUFF, har i princip åsidosatt all min fritid. Det är mycket fakta, kemiska processer, anatomiska ord, fysiologi och farmakologi som man skall kunna utantill. Men kan jag dock inte tala för resten av utbildningen. Du kommer aldrig mött en student i skolan korridorer som påstår sig säga att utbildningen är enkel! Men som sagt det ÄR mycket plugg, i alla fall första året. Dvs. första terminen och andra var helt klart jobbigast (mest egentligen för att man inte riktigt visste hur mycket man behövde läsa för att klara sig) men de senare terminerna räckte det helt klart med att läsa typ en vecka innan tentan ett par timmar varje dag.
 26. Ostrukturerat kliniskt upplägg, tex är det helt till slumpen om man kan få kurskrav gjorde eller inte då det beror på vad du får för patienter. Svårt att påverka.

Malmö

 1. Inte så mycket stöd för teoretiska delen av utbildning, dock gäller mest för pbl metoden vilket kommer försvinna efter när vår klass går ut. Den ersätts med case metodik.

Hur upplever du den teoretiska undervisningen på en skala från 1 till 5?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Hur upplever du den kliniska undervisningen på en skala från 1 till 5?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Trivs du bra på din studieort?

Umeå

 • 81% av de tillfrågade studenterna trivs mycket bra
 • 19% av de tilfrågade studenterna trivs ganska bra
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs ganska dåligt
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs mycket dåligt

Göteborg:

 • 86% av de tillfrågade studenterna trivs mycket bra
 • 14% av de tilfrågade studenterna trivs ganska bra
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs ganska dåligt
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs mycket dåligt

KI

 • 58% av de tillfrågade studenterna trivs mycket bra
 • 34% av de tilfrågade studenterna trivs ganska bra
 • 8% av de tillfrågade studenterna trivs ganska dåligt
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs mycket dåligt

Malmö

 • 100% av de tillfrågade studenterna trivs mycket bra och/eller ganska bra
 • 0% av de tilfrågade studenterna trivs ganska dåligt
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs mycket dåligt

Trivs du bra på din skolan?

Umeå

 • 61% av de tillfrågade studenterna trivs mycket bra
 • 36% av de tillfrågade studenterna trivs ganska bra
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs ganska dåligt
 • 3% av de tillfrågade studenterna trivs mycket dåligt

Göteborg

 • 14% av de tillfrågade studenterna trivs mycket bra
 • 86% av de tillfrågade studenterna trivs ganska bra
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs ganska dåligt
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs mycket dåligt

KI

 • 47% av de tillfrågade studenterna trivs mycket bra
 • 39% av de tillfrågade studenterna trivs ganska bra
 • 13% av de tillfrågade studenterna trivs ganska dåligt
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs mycket dåligt

Malmö

 • 100% av de tillfrågade studenterna trivs mycket bra/och eller ganska bra
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs ganska dåligt
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs mycket dåligt

Hur upplevs lärarnas bemötande av studenter?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Hur väl stämmer tentan överens med det studiematerial ni fått på en skala från 1-5?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Tycker du att du kan påverka arbetet på skolan?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Hur stressad känner du dig pga. plugget på en skala från 1-10?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Känner du dig självständig i ditt kliniska arbete?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Hur upplever du om forskningsmöjligheterna som din skola erbjuder?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Hur upplever du den fysiska skolmiljön?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Skulle du vilja rekommendera tandläkarutbildningen på ditt lärosäte?

Umeå

Göteborg

Malmö

KI

Ångrar du ditt val av lärosäte?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Sammanfattning om samtliga deltagande studenter från alla lärosäten

Annons

4 reaktioner till “Studenternas upplevelse av Tandläkarprogrammet på sitt lärosäte

 1. intressant. tack för den tiden du tog till att samla in detta, riktigt schysst med tanke på att du är student och har mycket annat att göra, läsa osv, obv!

  Gilla

 2. Tack. Mycket intressant. Har själv pluggat i Uå för många år sedan och är mycket nöjd med min utbildning
  Tyvärr Känner jag igen en hel del av vad tandläkaratudenter från KI skriver, har jobbat med många nyexaminerad tdl samt studenter som jobbar som tsk och det är skrämmande hur lite odontologiska kunskaper de har , det missas många gånger ganska grov.

  Gillad av 1 person

  1. Tack för din kommentar Antonio! Vad tråkigt att det är så. Men jag hoppas att det är individuellt, jag tror det finns riktiga duktiga tandläkarstudenter från samtliga lärosäten!

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s