Betagen av en idol!

Det var i december månad som jag tillsammans med min syster och flickvän besökte ett evenemang i Göteborg där jag mötte en väldigt inspirerande person, en person jag idoliserat sen jag läste om honom på Tandläkartidningen 2016.

Chuong Ly anlände i Sundsvall som 16-åring med sin familj och har satsat mycket på studierna för att komma in på Tandläkarprogrammet. År 2002 tog han examen från Umeå Universitet för att senare satsa på en karriär inom käkkirurgi. Idag är Chuong Ly privat specialist i käkkirurgi där han jobbar tillsammans med sin fru Cathy Lam, även hon är en erfaren tandläkare! Efter att ha läst om Chuongs fantastiska framgångsrika resa beslöt jag mig att skriva ett brev till honom när jag påbörjade mina tandläkarstudier i Umeå.

Det var helt oväntat att få träffa honom på evenemanget i Göteborg! Roligt nog kände han igen mig. Han hade nämligen läst min blogg och visste även vart jag skulle jobba vilket var så kul! Efter ett trevligt samtal med både Chuong och Cathy råder det ingen tvekan om att de valt rätt yrke. Med stor entusiasm berättar de om hur livet är som privattandläkare med två mottagningar som bedriver allmäntandvård, men såklart även kirurgi som Chuong Ly är specialist inom. Deras berättelse avspeglar ambition, kämparglöd och framgång.

Med glimten i ögat och avslappnande ton berättar Cathy att hon älskar att arbeta med allt inom tandläkeri, men lämnar kirurgin till sin make. Cathy berättar att hon inte ångrar sitt yrkesval en enda sekund. ”Det är jättekul att få arbeta som tandläkare. Varje dag är en rolig dag på jobbet!”, säger Cathy och skrattar.

Här är bilder på mig med Chuong Ly och min flickvän Linn Dao som är 10-terminare på tandläkarlinjen i Göteborg. Tyvärr hann jag inte ta bilder med Cathy, men det kommer nog så småningom i framtiden. De har nämligen bjudit mig och Linn till en auskulation hos dera kliniker. Detta är en unik möjlighet för att kunna få bra inblick i hur privata mottagningar fungerar.

Annons

Följ min instagram!

Jag har skapat ett instagram-konto för er som är intresserade av att få följa med mig på min resa genom bilder/filmer från skolan. Innehållet är tänkt att beskriva hur en vanlig dag för en tandläkarstudent ser ut. Här på bloggen fortsätter jag att beskriva mer detaljerat vad vi håller på med, både skriftligt och bildligt! Jag lägger även upp uppdateringar på instagram varje gång ett nytt blogginlägg är uppe, så in och följ om ni är intresserade!

https://www.instagram.com/kevindentist/

Studenternas upplevelse av Tandläkarprogrammet på sitt lärosäte

En hel del personer frågar mig vilken skola/lärosäte jag rekommenderar om man vill läsa till tandläkare. Jag har inget bra svar på frågan, och tycker att det bästa sättet är att låta er läsare få en bättre inblick i vad tandläkarstudenterna från respektive lärosäte tänker. Under perioden 2021-02-07 kl 23.21 fram till 2021-02-23 kl 18.08 har jag skickat ut en enkät till tandläkarstudenter på samtliga fyra lärosäten i Sverige. Datainsamlingen har skett med Google Formulär och statistiken har bearbetats med Microsoft Excel v.16.46 samt Microsoft Powerpoint v.16.46. Notera att svaren bör tolkas försiktigt pga. olika faktorer som kan påverka resultatet såsom svarsfrekvensen, termin, bias m.fl. Jag har tyvärr inte lyckats få fler svar från Malmö Universitet där antalet deltagare är 1. Antal deltagare från Umeå är 36 st, Göteborg 7 st, Karolinska Institutet (KI) 38 st. Detta kan påverka statistiken. Jag redovisar resultatet för er och lämnar det fritt att tolka resultatet och väljer därför att inte kommentera.

Vilka saker upplever du som speciellt bra på din utbildning?

Umeå

 1. Mycket klinisk träning på patienter. Tydliga uppdelade kurser, mindre tentor.
 2. Umeå som stad och att de är bra programansvariga
 3. Mycket kliniska timmar är positivt
 4. Inget speciellt.
 5. Patienter och kurskamrater
 6. Mycket klinik
 7. Att vi får så mycket klinik
 8. Mycket praktik i skolan vilket gör att man får möjlighet att möta många patienter genom utbildningen.
 9. Att det är en familjär/vänskaplig stämning mellan student och lärare.
 10. Mycket klinisk tid
 11. Mycket klinik
 12. Många av de kliniska lärarna är väldigt fina och bra
 13. Tidig klinisk erfarenhet
 14. Mycket klinisk träning, god gemenskap generellt. God uppbyggnad av utbildningen (från grundkunskaper och helhetsperspektiv till mer specialiserad kunskap och mer självständighet).
 15. Mycket klinik, bra lärare och bra sammanhållning
 16. Mycket kliniktid inom alla ämnen. Chansen att jobba på tillfällig legitimation sommaren T9-T10 (den chansen får man bara om man börjar plugga på vårterminen)
 17. Vi får möta många patienter och får tidigt tränas i att tänka självständigt
 18. De kliniska handledarna och sköterskorna i de flesta ämnena är fantastiska! Jobbar mycket för att man ska bli självständig och man uppmuntras till att fatta egna beslut.
 19. De flesta kliniska momenten med undantag från enstaka kurser
 20. Mänskliga lärare. Rimliga krav.
 21. Den kliniska praktiken, känns som att det är jobbigt nu men att en har igen den sen.

Göteborg

 1. Bra föreläsare och bra handledning inför varje klinisk moment.
 2. Hög kvalité på teoretisk undervisning, hög nivå bland föreläsare dvs stor andel som forskar och/eller är specialister
 3. Vi har mycket teori vilket alltid är bra
 4. Extremt bra teoretiskt

KI

 1. Att kliniken är i skolan, så slipper man gå ut och leta efter praktikplatser
 2. De flesta lärarna är bra både kliniskt och teoretiskt. Man känner sig bekväm i att ställa frågor. Speciellt på pedodonti- och ortodontiavdelningen.
 3. Kunniga lärare, bra teoretisk utbildning
 4. Teoretiska undervisningen
 5. Bra miljö i skolan, eleverna från alla terminer är väldigt hjälpsamma. Man får material enkelt.
 6. Kunniga föreläsare
 7. Kliniska moment
 8. Preklinik, workshops, hands on-kurser, etc (tex preklinik inför parodkirurgi, protesbehandling och implantatkurs)
 9. Den teoretiska undervisningen
 10. Mkt klinik från termin 4
 11. Att vi är i samma byggnad som massa andra studenter
 12. Att sköterskorna alltid finns till hands. Receptionen hjälper en också. Tillgång till tandtekniker på specialistavdelningen för second opinion gällande prep, färgtagning mm. Vissa lärare är lätta att nå speciellt dom äldre och erfarna.
 13. Den teoretiska kunskapen
 14. Det finns några RIKTIGT bra lärare som verkligen vill ens bästa! Teorin är stabil, det är kliniken som sänker min uppfattning om utbildningen
 15. Vissa lärare är otroligt pedagogiska
 16. Lärosätet är beläget i en stad, till skillnad från övriga tandläkarprogram.
 17. kvalitet, lärarna
 18. Teoretiska moment
 19. På tandläkarprogrammet ges tre examinationstillfällen per kurstillfälle för teoretiska examinationer: en ordinarie tenta/ examination plus två om examinationstillfällen. Gamla tentor hjälpte rätt mycket. Gräns för godkänd är 60% (Om tentan skrivs i tentasalen) men blir 80% (Om tentan skrivs digitalt på distans). När det går bra på tentan är det bra att associera sig själv med känslan, att verkligen leva sig in i den. När det går dåligt, gör tvärtom. Betrakta dig själv utifrån och konstatera: Shit happens. Vad gör det om 100 år?
 20. Bra forskningsanknytning

Malmö

 1. Klinik alla dagar i veckan! (Bokstavligen)

Vilka saker upplever du som mindre bra på din utbildning?

Umeå

 1. Planeringen av vissa studiemoment är bristfällig ibland. Information når ibland inte ut till eleverna rätt tid. Bristande kommunikation mellan lärarna ibland.
 2. Att det är en stressig utbildning och psykiskt påfrestande periodvis
 3. Dålig teoretisk undervisning i vissa kurser t.ex ingen genomgång om tandborstningsteknik i någon kurs trots att vi läser tdl programmet, att en lärares personliga uppfattning om dig påverkar ditt omdöme och framtida studier oavsett hur man presterar dvs stor risk för att bli orättvist bedömd. Hade rekommenderat att välja ett annat lärosäte trots mycket klinik, klinik kan man ta igen senare i arbetslivet. Känns som att t.ex KI har bättre och mer strukturerad teoretisk undervisning där man får en bra grund i samtliga kurser.
 4. Lärare och dåligt kursupplägg
 5. Stressigt, lite egen tid för att plugga
 6. Examensarbete som är förlagt över flera terminer. Det blir väldigt stressigt.
 7. Hög fart och lite fritid
 8. Vissa kurser är sämre upplagda än andra vilket kan vara lite stressad och ge extrajobb
 9. Viss diskrepans i åsikter från lärarna om hur vissa saker ska göras/vad som är viktigt emellanåt
 10. Utbildning är långt från familj och gamla vänner. Finns ett fåtal kurser som har brister i pedagogik.
 11. När man väl börjar ha patienter har du mycket obligatoriska pass per vecka som du inte får missa (svårt att påverka ditt egna schema)
 12. Lägger för mycket ansvar på studenter rent administrativt i form av att kontakta patienter, boka in tider m.m.
 13. Några kliniska moment har inte samma bemötande som man skulle vilja ha
 14. De är allt för generösa med uppskov. Studenter som borde rykt för länge sedan tillåts gå kvar
 15. Väldigt mycket stress och högt tempo, speciellt från T6

Göteborg

 1. FÖR LITE PATIENTPASS!!!! Vi blir inte så ”handkunnig” som vi ska vara efter examen 😦
 2. För lite klinisk träning, ingen marginal att missa tillfällen eller öva mer för den som behöver inför praktiskt prov. Lärare och handledare är svåra att få tag på. I pandemitider har inte skolan haft ett gemensamt sätt att undervisa på utan varje lärare får lösa föreläsning på egen förmåga. Många har svårt för tekniken
 3. För lite praktisk träning
 4. Jag upplever att vi börjar ganska sent med den praktiska delen av utbildningen och har få patientpass även i de högre terminerna, speciellt nu under pandemin.
 5. Inte så mycket klinisk tid
 6. Saknas respekt mellan föreläsare/handledare och student i många lägen

KI

 1. Man får inte se så mkt kliniskt, det är ofta rev pat. Vissa går i T6 och vet knappt hur karies ser ut
 2. Klinisk undervisning
 3. Brist på kliniska handledare, vilket tar mycket tid av våra kliniska pass då vi måste stå i kö och vänta på lärarnas signaturer länge mellan varje behandlingssteg.
 4. För få kliniktimmar, patientbrist, mycket dötid pga bl a återbud och väntetid på lärare
 5. Möjligheten att påverka
 6. Få klinikpass
 7. Hmm svårt, kanske att man blir lite mer lyhörd
 8. En hel del väntan, stressade lärare
 9. Tandsköterskorna på klinik som kan vara mycket otrevliga
 10. Patient utdelning och kliniska kurskrav som inte går hand i hand.
 11. Strukturen på den praktiska utbildningen. Vi har kurskrav som ska uppfyllas (tex antal rotfyllda tänder, etc) men ingen struktur för att hjälpa oss få ihop det med patienter osv. Mycket dåligt. (Det löser sig i princip alltid för alla, men mycket dåligt upplagt).
 12. Svårt att få patienter för att uppfylla kurskraven, tar lång tid börja med den behandlingen som ska utföras. Krångliga system gällande patientbeh.
 13. Att vi måste boka in patienter och kurskraven
 14. För lite klinik speciellt mot slutet på utbildningen, för många olika lärare på kliniken gör vissa beslut röriga
 15. Stockholm är ingen studentstad och tandläkare är ännu mindre taggade på fest. Om man vill ha ett studentliv ska man inte välja KI, kanske inte ens tandläkare alls… väldigt tråkigt här jämfört med tex Uppsala, Lund osv. Det är det enda jag saknar på tandläkarutbildningen: unga klasskamrater som tycker om att festa. Helt ärligt
 16. Sent ute i kliniken med patienterna. Vi börjar termin 4. Inget samarbete med folktandvården eller dylikt som GU har. Att man måste få hjälp och godkänt av endolärare för kontroll av kofferdam. Kofferdam borde alla lärare kunna kontrollera inte bara endolärare. Preklin var uråldrigt, men nu har dom köpt in och renoverat stället. Ser faktiskt ut som Umeå. Alla lärare säger och tycker olika när det kommer till behandlingar. Känns som man måste alltid ha den läraren man hade sist med patienten. Att man måste boka upp sig på sitt egna klinikpass för terapiplaneringsmöte. Inte nog med att vi har för få pass. Minskad förmiddagspass vilket betyder att man måste prioritera vissa behandlingar och inte kunna boka in ex endo behandlingar eller protetik beh. Känns som hela utbildningen är inriktad på protetik. Vi läser så mycket protetik och nästan inget om karies, endo, parod. Vi läste klart parod i termin 6 och kan från och med termin 6 utföra parod kirurgi. Snälla folk vet fortfarande inte vad emdogain är för något. Fråga någon hur man går tillväga vid ett intracrevikulärsnitt. Fråga hur man går tillväga när man reviderar. Finns så mycket frågetecken. Finns stora kunskapsluckor så det inte sant. Bästa rekommendationen jag har är att implementera mer klinisk färdighetsträning på skolan. Införa ett samarbete med folktandvården Stockholm. Om inte det går får folk fan söka jobb som tandsköterska vid sidan av studierna för man ser hur folk är på olika nivåer när man jobbar ute på sal. Det är skrämmande!
 17. Kliniska krav blir mer som ett stressmoment och vissa har svårt att få patienter som uppfyller kraven och skolan kan inte hjälpa så mycket och att man måste ”jaga” sina patienter själv med allt ifrån kalleleser till att se till att man får patienter med de behandlingsbehoven som man måste ha utfört under utbildningen. Mycket blir till slumpen och det blir därför ett lotteri. Går såklart att lösas och det gör det för majoritetetn, hade nog kunnat lösas bättre iallafall.
 18. Klinisk verksamhet överlag. Många lärare stressar studenterna och vissa är till och med regelbundet otrevliga och opedagogiska. De flesta är väldigt oinformerade om vår kunskapsnivå och sätter ofta ribban lite för högt, vilket såklart är väldigt jobbigt som student. Dåligt med passande patienter och dåligt med schemalagda kliniska pass för att behandla patienter.
 19. Preklinisk undervisning
 20. Lärarnas bemötande
 21. Kurskraven, kontakter avgör vad du får för patienter och tillgång på studiematerial
 22. Pendeltåg.
 23. behöver föer lärare
 24. Kliniska moment. För lite kliniktid
 25. Jag har själv upplevt den första terminen som VÄLDIGT TUFF, har i princip åsidosatt all min fritid. Det är mycket fakta, kemiska processer, anatomiska ord, fysiologi och farmakologi som man skall kunna utantill. Men kan jag dock inte tala för resten av utbildningen. Du kommer aldrig mött en student i skolan korridorer som påstår sig säga att utbildningen är enkel! Men som sagt det ÄR mycket plugg, i alla fall första året. Dvs. första terminen och andra var helt klart jobbigast (mest egentligen för att man inte riktigt visste hur mycket man behövde läsa för att klara sig) men de senare terminerna räckte det helt klart med att läsa typ en vecka innan tentan ett par timmar varje dag.
 26. Ostrukturerat kliniskt upplägg, tex är det helt till slumpen om man kan få kurskrav gjorde eller inte då det beror på vad du får för patienter. Svårt att påverka.

Malmö

 1. Inte så mycket stöd för teoretiska delen av utbildning, dock gäller mest för pbl metoden vilket kommer försvinna efter när vår klass går ut. Den ersätts med case metodik.

Hur upplever du den teoretiska undervisningen på en skala från 1 till 5?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Hur upplever du den kliniska undervisningen på en skala från 1 till 5?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Trivs du bra på din studieort?

Umeå

 • 81% av de tillfrågade studenterna trivs mycket bra
 • 19% av de tilfrågade studenterna trivs ganska bra
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs ganska dåligt
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs mycket dåligt

Göteborg:

 • 86% av de tillfrågade studenterna trivs mycket bra
 • 14% av de tilfrågade studenterna trivs ganska bra
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs ganska dåligt
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs mycket dåligt

KI

 • 58% av de tillfrågade studenterna trivs mycket bra
 • 34% av de tilfrågade studenterna trivs ganska bra
 • 8% av de tillfrågade studenterna trivs ganska dåligt
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs mycket dåligt

Malmö

 • 100% av de tillfrågade studenterna trivs mycket bra och/eller ganska bra
 • 0% av de tilfrågade studenterna trivs ganska dåligt
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs mycket dåligt

Trivs du bra på din skolan?

Umeå

 • 61% av de tillfrågade studenterna trivs mycket bra
 • 36% av de tillfrågade studenterna trivs ganska bra
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs ganska dåligt
 • 3% av de tillfrågade studenterna trivs mycket dåligt

Göteborg

 • 14% av de tillfrågade studenterna trivs mycket bra
 • 86% av de tillfrågade studenterna trivs ganska bra
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs ganska dåligt
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs mycket dåligt

KI

 • 47% av de tillfrågade studenterna trivs mycket bra
 • 39% av de tillfrågade studenterna trivs ganska bra
 • 13% av de tillfrågade studenterna trivs ganska dåligt
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs mycket dåligt

Malmö

 • 100% av de tillfrågade studenterna trivs mycket bra/och eller ganska bra
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs ganska dåligt
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs mycket dåligt

Hur upplevs lärarnas bemötande av studenter?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Hur väl stämmer tentan överens med det studiematerial ni fått på en skala från 1-5?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Tycker du att du kan påverka arbetet på skolan?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Hur stressad känner du dig pga. plugget på en skala från 1-10?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Känner du dig självständig i ditt kliniska arbete?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Hur upplever du om forskningsmöjligheterna som din skola erbjuder?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Hur upplever du den fysiska skolmiljön?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Skulle du vilja rekommendera tandläkarutbildningen på ditt lärosäte?

Umeå

Göteborg

Malmö

KI

Ångrar du ditt val av lärosäte?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Sammanfattning om samtliga deltagande studenter från alla lärosäten

Handbok för tandläkare

Länge hade jag velat ha en bok där jag snabbt kan bläddra fram viktiga saker, som ett stöd och som ett komplement under den kliniska verksamheten. Boken som hittills låg närmast till hands som delvis uppfyllde mina kriterier var boken ”Handbok i akuttandvård” av Anna Jinghede och Gunilla Johnson. Boken fokuserar dock på akuttandvården och tar fram olika diagnostiska träd samt akut handläggning inom akuttandvården. Jag sökte en bredare bok som innefattar alla olika ämnen, inte bara akuttandvård. I somras upptäckte jag boken ”Handboken för tandläkare” av Arthur Artlock och Mira Florin som fyllde mina krav väl. Det är en liten kompakt bok i fickformat som tar upp arbetsgångar, instruktioner, diagnoser, behandlingsförslag osv inom olika ämnen; farmakologi, pedodonti och ortodonti, bettfysiologi, akuttandvård, käkkirurgi, endodonti, parodontologi, protetik samt oral patologi. Boken är på 197 sidor. Givetvis är det svårt att ha med allt i en liten kompakt bok, men jag tycker de har fått med viktiga delar som kan vara bra att ha på kliniken som stöd ibland, framförallt som nylegitimerad tandläkare. Därför tycker jag boken passar bra till nya tandläkare, men även tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter för den delen. För tandhygienister är kanske inte alla kapitlar intressanta, men kapitel om akuttandvård, pedodonti, parodontologi och oral patologi kan vara av värde. Det är inte sällan man som tandhygienist upptäcker maligna förändringar i munhålan vid sina revisionsundersökningar, då tar boken upp hur man handlägger en sådan situation t.ex.

Ett stort plus är att boken har marginal med stödord som underlättar en hel del om man vill söka fram information snabbt och effektivt. En annan ska som jag gillar är att det finns tomma sidor inom varje ämne så att man kan själv anteckna ner viktiga saker, då kan man göra boken mer personlig vilket jag är för! Boken finns att köpa på Adlibris och Bokus i dagsläget. Jag rekommenderas starkt att ni som blivande tandläkare/nya tandläkare/tandhygienist ger boken ett försök!

Länken till boken på Adlibris

Länken till boken på Bokus

Intervju med Sky Nikodell

Ska man plugga till läkare eller tandläkare? Ja, jag har tagit upp detta i ett gammalt blogginlägg som ni kan läsa här

I denna video intervjuas jag av Sky Nikodell som i skrivande stund läser sin sjunde termin på läkarprogrammet i Linköping. Titta gärna på hans videos, gå in och lämna en like och dela vidare! Han är en ambitiös läkarstudent som gör videos på YouTube om läkarprogrammet, läkarstudier, studietekniker och allt där emellan! Själv tycker jag han har fantastiskt bra content. Förutom det jobbar han även som IT-konsult. Sky har dessutom varit med på Läkartidningen vilket är riktigt häftigt!

https://lakartidningen.se/aktuellt/manniskor-moten/2020/06/hans-nya-youtube-kanal-ger-tips-till-lakarstudenter/

Har ni frågor om läkarprogrammet tycker jag ni ska kontakta honom. Hans kontaktuppgifter:

Mail: snikodell@gmail.com

Hemsida: https://www.skynikodell.com

Instagram: https://www.instagram.com/snikodell

Har ni frågor som rör tandläkarprogrammet kan ni givetvis kontakta mig. Mina kontaktuppgifter finns här på bloggen!

Masterexamen i odontologi?

Jag har fått en del frågor om masterexamen efter avslutad grundutbildning gällande de olika lärosätena. Så vitt jag förstår det får nyutexaminerade tandläkare från Göteborgs Universitet begära ut både masterexamen i odontologi och tandläkarexamen (yrkesexamen), medan nyutexaminerade från KI och Umeå får enbart tandläkarexamen (yrkesexamen). Däremot erbjuder KI en påbyggnadsutbildning på 30 högskolepoäng ”masterexamen i odontologi” efter avslutad grundutbildning. Malmö högskola hade tidigare också dubbla examina men de har slutat med det har jag för mig.

Nivå på utbildning: Tandläkarutbildningen är en yrkesutbildning på masternivå – och tandläkare är ett legitimationsyrke. Detta gäller alla fyra lärosäten. Den engelska översättningen av ”Tandläkarexamen” är ”Master of Science in Dental Surgery”.

Tandläkarexamen motsvarar en master – både i Sverige och utomlands. Det innebär att vi är kvalificerade för forskarutbildning var som helst i världen. Därför har UKÄ bestämt att tandläkarexamen ska översättas till engelska med ”Degree of Master of Science in Dental Surgery”. Då råder det ingen tvekan om vad vi har för kompetens, vi är tandläkare OCH vi har behörighet att börja forskarutbildning (bli doktorander). Det innebär att det egentligen inte har någon praktisk betydelse att vi inte fått en masterexamen i odontologi.

Argumenten för dubbla examina är att ge yrkesexamen ett mer internationellt gångbart status samt att i större utsträckning förbereda studenterna för forskning. Detta är inte helt rätt tycker jag eftersom ”Degree of Master of Science in Dental Surgery” (tandläkarexamen) och ”Degree of Master of Science in Dental Science” (masterexamen i odontologi) skapar snarare förvirring än högre status internationellt. Sveriges odontologiska föreningar (SOF) har genomfört en enkätstudie där det framkommer att dubbla examina påverkar anställningen och lönesättningen i väldigt liten grad. Det är olämpligt att använda dubbla examina från grundutbildningen som särskild merit vid anställning i allmäntandvården då den inte säger någonting om den nyutexaminerande tandläkarens kompetens. Man ska däremot titta mer på vilka kurser som ingår i utbildningen på varje lärosäte och värdera varje enskild tandläkares förmåga. Till slut ser man att det praktiskt inte spelar så stor roll vart man pluggar. Man blir så småningom alla ”tandläkare”.

Materiallabbet där vi övar på att borra på fantommodeller (dockor)

Jag har covid-testats!

Det har satts igång en masstestning på Umeå Universitet där 20 000 studenter och medarbetare erbjuds ett test för aktiv covid 19-infektion. Datan från studien kommer Folkhälsomyndigheten att analysera och tolka för att få bättre insikt i hur en terminsstart kan påverka pandemin.  Detta är den den hittills största prevalensundersökningen av covid-19 som gjorts i Sverige! Under veckan har vi fått många mail i inkorgen från skolledningen med uppmaningen att testa sig själv.

Testet är i form av egenprovtagning vilket innebär att man testar sig själv hemma. Därefter lämnar man tillbaka provet där man hämtade det. Efter en vecka uppmanas alla deltagare att göra en ny provtagning för att följa spridningen. Försvarsmakten lämnar ut materialet för egenprovtagning och samlar också in proverna.

Jag hämtade ut provet som var i ett vitt kuvert vid universitetets campus och cyklade hem för att testa mig själv. Testest funkar så här:

 1. Man registrerar sig i en app
 2. Tvättar händerna noga i minst 20 sekunder
 3. Packar upp kuvertet. Inne finns ett provrör med koksalt, absorbent, provpinne och en plastpåse med ziplock.
 4. Sedan tar man provpinnen och tar ett prov i svalget (undvik kontakt med tungan) i 5 sekunder och ett prov i näsan i 20 sekunder.
 5. Man spottar sedan saliv i en assiet för att senare doppa toppen av provpinnen i saliv.
 6. Sedan rör man toppen av pinnen i ett provrör med koksalt i 30 sekunder.
 7. Släng pinnen och skruv locket på provröret och lägg det i påsen tillsammans med absorbenten som ska vara vikt 2 ggr.
 8. Nu kan man lämna provet för analys!

Detta är en stor satsning av universitetet och många frivilliga ställer upp och hjälper till vilket jag tycker är fantastiskt! Det känns bra att få bidra till studien och jag tror studieresultatet kommer gynna Folkhälsomyndigheten och andra universiteter också. Dessutom kan man även få ett hum om hur många det är som är covid 19-infekterade och asymptomatiska då man inte får hämta ut provet om man känner sig sjuk. De som har symptom får provet hemskickat eller får provet av en vän eller liknande. Provsvaret får man inom ett par dagar! Jag fick mitt provresultat redan dagen efter. För er som är nyfikna så har jag ingen aktiv infektion hehe! Jag har svårt att se hur provet kommer gynna mig som individ men däremot på samhällsnivå är mitt deltagande viktigt tycker jag!

Genomförandet av testest var inte så värst farligt tycker jag. Visst kände man ett visst obehag när pinnen fördes långt ner i svalget men jag fick ingen kräkreflex. För mig var det lite jobbigare när pinnen fördes långt upp i näsan. Det satte igång en kaskad av reaktioner som rinnande ögon, nysningar mm. Men det gick över snabbt!

Försvarsmakten delar upp prover på Umeå universitets campus
Så här ser testet ut innanför kuvertet

Inställt högskoleprov hösten 2020

Som många av er redan hört kommer höstens högskoleprov vara inställt pga rådande omständigheter. Risken för spridning av smittan anses fortfarande vara stor. UHR menar att det inte är rimligt att åtgärda problemet på annat sätt än att ställa in provet helt och hållet. Visst är det tråkigt för de som planerade att skriva provet, men det finns inget annat att göra än att rikta blicken mot vårens högskoleprov och inte låta glöden slockna. Försök ha positiva tankar, det hjälper ju inte att grubbla, älta över situationen, saker och ting blir inte bättre av det. Tänk att du nu har extra lång tid att studera inför ett högskoleprov vilket ökar dina chanser att få ditt målresultat!

Med detta sagt tycker jag att man ska börja plugga så tidigt som möjligt, då skaffar man sig ett försprång som kan vara avgörande. Skaffa din egen pluggteknik som passar just dig, ingen teknik är rätt respektive fel. Nyckeln för mig och för många andra är att sprida ut studierna så att man lägger ner lite tid varje dag och inte råpluggar sista minuten, det brukar funka bra för mig. Man har då mer bearbetningstid av information vilket underlättar långvarig lagring av information. Den verbala delen kräver en viss läsvana, så det gäller att göra det dagligen. Hpguiden har i särklass de bästa övningarna för både den verbala delen och kvantitativa delen enligt mig. De har förlängt samtliga VIP-medlemskap inför vårens och höstens högskoleprov 2020 till vårprovet 2021 helt utan kostnad för alla VIP-medlemmar vilket uppskattas mycket av alla vet jag. UHRs beslut rör inte hpguiden överhuvudtaget, så jag tycker det är en jättefin gest av dem!

För er som planerar att skriva högskoleprovet och som fortfarande inte är VIP-medlem kan ni använda rabattkoden KEVIN100KR och få 100 kr rabatt på ert VIP-medlemskap på hpguiden! Jag önskar er lycka till, ni kommer fixa det snart!

https://hpguiden.se/

Sommarjobb

Jag har haft en fullspäckad sommar med mycket jobb på schemat. Redan en vecka in på sommarlovet började jag på sommarskolan i Folktandvården Tanumshede. I Västra Götalandsregion anställs studenter med rollen som ”tandvårdsbiträde”. Tryck här för att söka in till Västra Götalands ”sommarskola” nästa år om ni är intresserade!

Det framgår tydligt att man inte ersätter ordinarie personal, då varje tandläkare jobbar med en sköterska. Min roll som sommarstudent är att hjälpa till när det behövs, assistera tandläkare/tandsköterska och underlätta jobbet så gott det går. Med detta sagt har jag säkert gjort en del björntjänster under min vistelse där. Även om man känner igen tandläkarmiljön så är det ändå mycket nytt. Den första veckan gick jag hem med spänningshuvudvärk nästan dagligen på grund av alla nya intryck.

I skolan har vi Schick-sensorer (CCD/CMOS/flat panel system) medan på kliniken används den mer traditionella PSP-tekniken med bildplattor. Jag saknar den direkta bildåtergivningen med sensorerna, men jag måste säga att det känns skönt att slippa sladd, samt att många patienter tycker det är mindre klumpigt med bildplattor. Ärligt talat var jag lite smått nervös varje gång jag skulle ta röntgen för jag kände mig så osäker. Hur skulle jag vända bildplattan? Vilken hållare ska jag ha? Har jag exponerat samma bildplatta två gånger? Ja, ni ser att jag inte arbetat tidigare med bildplattor, men övning ger färdighet. Jag har blivit betydligt bättre, snabbare och mer självsäker framförallt med röntgen.

Poängen med sommarskola är att jag ska få se på hur olika tandläkare jobbar och lära mig så mycket som möjligt. Förutom detta är man klinikens allt i allo. En av mina arbetsuppgifter var att vara grindvakt/entrévärd och säkerställa att patienterna som kommer in varit symptomfria i 48 timmar, allt för att minimera smittspridningen av Covid-19.

Jag har haft riktigt tur då jag fick en underbar handledare under min tid här, Anna Ljungström, som också är klinikchef. Det är en relativt liten klinik, men hit kommer det alla möjliga patienter med olika behov. Perfekt ställe om man vill lära sig så mycket som möjligt som nyexaminerad tandläkare i och med det breda patientklientelet samt god handledning.

Förutom detta har jag även jobbat sex veckor hos Folktandvården City i Halmstad. Kliniken ligger bredvid tandregleringen med specialister och även tandteknikern vilket är mycket fördelaktigt. Dessutom finns verksamhetsstödet här också!

Här har jag fått rollen som tandsköterska mer eller mindre. På kliniken tillämpas tvårumslösning vissa dagar, det vill säga att en tandläkare jobbar på två rum med en sköterska på vardera rum. I tidboken bokas patienter in omlott. Det innebär till exempel att jag som tandsköterska tar in patienten, går igenom anamnes, tar 4 bitewing (efter tandläkarens direktiv). Sedan kommer tandläkaren in och undersöker.

Tandsköterskan avslutar passet genom att exempelvis depurera underkäksfronten eller boka ny tid åt patienten alternativt dubbelkolla debitering och revision.

Att jobba på två rum kan upplevas som stressigt ibland, men när det väl funkar är det jättekul! Sköterskan får mer patientkontakt, mer varierande arbetsuppgifter. Tandläkarens arbete avlastas rejält, man har mer tid åt till exempel administration. Jag har fått se när det funkar som bäst, men också när det inte alls funkar! Viktigt att sköterskan skriver ner så mycket som möjligt i journalen så att tandläkaren kommer ihåg.

Det tuffaste med att jobba här är nog att få ta itu med ett helt annorlunda journalsystem jämfört med T4 som vi har i skolan. Här i Halland används VAS/Carita-system som man gör i Norrbotten. Den upplevs av många som instabil, långsam, buggig, svårhanterlig. Fördelen med systemet är att den är kopplad till läkemedelshanteringssystemet NCS vilket innebär att man har tillgång till patienternas läkemedelslista.

På denna klinik har jag fått lära känna underbara kollegor och det kändes tomt sista dagen på jobbet. Jag har fått träffa en otroligt duktig tandhygienist med mycket tålamod, bra patientbemötande och en fantastisk kollega framförallt! En sak som jag beundrar är den fantastiska kemin mellan kollegorna. Härligt gäng som hjälps åt i vått och torrt. Mycket hänger på arbetsmiljön som till stor del styrs av klinikledningen (kliniksamordnare och klinikchef).

Här har jag fått mer än tillräcklig handledning i början. Fantastisk klinikchef (Jonas Johnson) som med sin humor och aura förgyller tillvaron hos både hans patienter och kollegor! Jag har fått lära mig så otroligt mycket, ord kan inte beskriva det. Jag ska försöka ha med mina nya kunskaper i bagaget framöver i skolan, men också i mitt framtida yrke.

Här är ett axplock av vad jag lärt mig från mina sommarjobb:

 • Var medveten om din ergonomi från början. Börja öva på att sitta ”rätt”. Använd spegeln!
 • Cariogram används sällan/aldrig ute i verkligheten. Tidboken styr detta.
 • Har man en pat som har dålig OH generellt kan man först undervisa rätt tandborstteknik. Seden kan man gå in i approximal rengöring vid en MH-kontroll. Ger man all info samtidigt kan det kännas överväldigande för pat. Då finns risken att pat släpper allt.
 • Tidboken behöver inte vara alldeles för uppstyrt. Om det är 1 månad kvar till undersökning och pat kommer akut för något annat; ifall man hinner kan man göra undersökningen också så pat slipper komma två gånger.
 • Läs igenom journalen innan pat kommer. Fånga upp detaljer om pat hälsa/sociala liv och följ upp det med frågor. Brukar uppskattas mycket av pat!
 • Lämna alltid kostnadsförslag innan behandling. ”Överdriv alltid med kostnadsförslaget så att pat är förberedd och inte blir upprörd över den slutliga kostnaden”.
 • Varje vecka första året har en nyexad tandläkare handledningstid på 1 timme i VG-regionen.
 • Jobbar man första året som tandläkare brukar man inte ha intäktskrav.
 • Treorna hos barn är viktiga. Bra att följa upp dessa och terapiplanera!
 • Barn upp till 11 år ska få hjälp av föräldrarna med tandborstningen!
 • Läs mellan raderna. Säger pat ”ambitionen är att flossa dagligen”, fortsätt fråga om pat verkligen gör det och stanna inte där. Inte ovanligt när pat säger: ”ambitionen är dagligen men jag flossar egentligen 1 gång i veckan”.
 • Använd gärna kommunikationsstöd i vårdsituationer (bildstod.se) för att ha bilder vid inskolning av barn exempelvis.
 • Barn har svårt att skilja på smärta och tryck. Man kan bedöva bort smärta men inte tryck! Säg det vid inskolningen inför extraktion.
 • Om man är osäker på något – utgå alltid från det man lärt sig från skolan. Det är alltid nyaste informationen som är vetenskapligt beprövat. Med detta sagt innebär det inte att empirisk kunskap (grundad på erfarenhet) är fel.
 • Dry-tip kan användas även när man inte behöver hålla torrt. Den reflekterar ljus, man ser arbetsfältet bättre!
 • Dental trauma guide är väldigt bra att kika på, framförallt när man har barnpatienter som ramlat och slagit i tanden.
 • ”Artex artikulator är grym. Detanus är inte lika bra” (citat från erfaren tandläkare).
 • Tandpressning och gnissling är fysiologiskt normalt, då tuggning kan underlätta tankeprocessen. Bruxism är inte farligt i sig om man har ett gynnsamt bett. Problemet kommer vid ogynnsamma bettförhållanden.
 • Undvik att använda ord som ”borra”, ”inte farligt”, ”gör inte ont” osv. Då tänker barnet på ordet ”farligt”, ”ont”, ”borra ”och kan missa negationen. helt och hållet.
 • Om mesiala väggen på 8:or är intakta finns stor möjlighet till extraktion då man har bra stöd att hävla mot. Är den mesiala väggen ej intakt kan man överväga op ex. Är 8:or distaltippade kan man överväga remiss till käkkirurgen.
 • Cement på kronor kan tas bort av ultraljud vid lossnade kronor.
 • Dakins kan orsaka vita fläckar på pat tröja. Ha extra förkläden på pat.
 • Inskolning av barn inför behandling (lagning, extraktion) är a och o!
 • Vid användning av korta kanyler ska man vara extra försiktig så att den inte går av.
 • Använd Paroject ifall inget annat funkar vid bedövning. Då bedövar man intraligamentalt. Brukar ha god effekt.
 • Pat kan missförstå ets-sprutan och tro att det är en injektionskanyl. Förklara att man inte kommer att injicera med den och att den är trubbig.
 • När en bebis råkar ut för trauma mot framtänderna skall nappsugning undvikas.
 • Patienter med Mal de debarquement syndrome – fäll ner behandlingsstolen innan pat ligger på den. Passiva rörelser kan upplevas som skrämmande.
 • Vid kväljningsreflexer kan man ge pat Andolex skölj.
 • Undvik high speed på barn. Kan röra sig och skada kinden. Använd istället högvarv.
 • Septocain kan användas på äldre barn och vuxna. Lägg inte septocain som mandibular-blockad pga risk för nervtoxicitet (omdiskuterat).

Skuggning hos Odontologen, tandläkarprogrammet i Göteborg

I Umeå har vi en ledarskapsutbildning som är ganska unik för tandläkarprogrammet. Utbildningen heter UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) och är på 5 dagar och bygger på upplevelsebaserad inlärning samt fakta och teori. Man tränar alltså på ledarskap, kommunikation, gruppdynamik och samarbetsförmåga. UGL skapades av Försvarsmakten och utbildningen ges till yrken med ledarroll, såsom läkare och tandläkare. Klassen delas in i tre grupper (A, B och C) där grupp A får åka i mars medan grupp B och C åker tillsammans i maj månad. I början av mars fick grupp A fara till Sollefteå på sin UGL-utbildning medan vi på grupp B och C fick ha ett par kliniska pass i skolan. Det innebär att vi inte hade så mycket att göra i skolan egentligen, utan det var mycket självstudier under denna veckan. Jag bestämde mig därför att åka till Göteborg och hälsa på (eller rättare sagt överraska) min vän som pluggar tandläkare på termin 4 i Göteborg. Eftersom föreläsningar är offentliga och öppna för allmänheten bestämde jag mig för att delta på föreläsningarna som termin 4 hade den dagen. Det var föreläsningar i bettfysiologi och det handlade om epidemiologi, etiologi, symptomatologi, smärta i tuggmuskel och käkledssjukdomar. Det är ett delkapitel från kursen Människa i ohälsa II: Orala sjukdomar (20 hp). Det är en stor kurs, vilket innebär att de har en stor tenta som omfattar väldigt många olika delar, alltifrån kariologi till radiologi och mycket mer. Vi i Umeå har ett annat upplägg. Vi läser alltså små kurser där varje kurs motsvarar 6-9 hp, ibland 13 hp. Största kursen som vi haft och kommer någonsin ha är Biokemi och Cellbiologi, 15 hp. Vi har således fler tentor men tentorna omfattar mindre delar. Det finns fördelar med båda systemen. Det är skönt att inte ha så många tentor så tätt intill varandra (Göteborg) men det är också skönt att ha tentor som är mindre i sin omfattning (Umeå). Jag har varit på flera föreläsningar på Odontologen tidigare och föreläsarna är bra tycker jag. Undervisningens kvalitet motsvarar den i Umeå, här finns inga större skillnader. Dagen efter fick jag skugga en student på termin 3. Hon visade mig runt på Odontologen och även förbi Medicinarelängan. Efteråt följde jag med henne på ett problembaserat seminarium i oral fysiologi. Bra att få repetera sina kunskaper i fysiologi igen, man har glömt bort en del saker sedan dess, hehe! Läraren var snäll och pedagogisk. Eleverna var blyga och pratade inte så mycket, men det är precis så i min klass i Umeå också. Vi är väldigt timida av oss av någon anledning. 🙂 Efteråt visade min kompis mig runt i Odontologen en sista runda. Jag måste säga att Odontologens lokaler är väldigt fräscha och moderna. Utrustningarna verkar vara av god kvalitet. I Umeås tandläkarhögskola är lokalerna lite mer slitna, utrustningarna är av varierande kvalitet. Våra fantommodeller på materiallabbet läcker mycket vatten, vissa stationer funkar inte. Tandläkarhögskolan ligger i Norrlands Universitetssjukhus som grundades 1907.  Sammanfattningsvis gillar jag tandläkarutbildningen i Göteborg väldigt mycket. Synd att de har få kliniska pass och första patientkontakten sker relativt sent, men jag tror verkligen inte detta har så stor betydelse. Samtliga tandläkarstudenter från samtliga lärosäten i Sverige blir väldigt duktiga i slutändan, det är jag säker på. IMG_5750.JPG

Karriärkvällen 2018

Karriärkvällen” anordnas varje år av Norra Studerandeföreningen. Temat för det här året är specialist och i år har de bjudit in tre intressanta föreläsare till skolan som berättar om deras karriärval och ger oss tips & råd. I år bjuds det på en pizza per person vilket känns generöst!

Våran första gäst är Marie Tullberg som är Bettfysiolog samt Parodontolog. Ett mycket underhållande föredrag där vi fick varsin avslappningspinne som uppfanns av henne för att lätta på spänningar vid käkbesvär.

Andra gästen är Margareta Molin Thorén som är protetiker men har även jobbat mycket med etiska frågor inom tandvården. Margareta undervisar hos oss i Umeå i kursen PU på termin 3 samt protetik på senare terminer. Hon lyfter upp etik och moral inom tandläkeri under utbildningens gång.

Sista gästen är Elias Messo som är käkkirurg. Han berättade om hans långa och tuffa väg mot framgång, om hans resa till Dallas (käkkirurgins mecka) och mycket annat. Man blir så imponerad och inspirerad av hans berättelse.

Tips från Marie:

 • Gå mycket kurser. Man kan inte komma på allt själv.
 • Fortsätt vara nyfikna.
 • Varje gång ni har patient ska ni tänka; vad ska jag lära mig av den här patienten? Man får alltid något tillbaka, vare sig det är information om patientens medicinska behov eller boktips. Man kan alltid lära sig något av patienten och då kan man bilda en ”connection”.
 • Gör en behandling som du själv skulle vilja ha.

Tips från Margareta:

 • Våga prova!
 • Förstå värdet av att ha god kommunikation med andra kollegor och andra personer i andra yrkesgrupper, t.ex. med tandtekniker.
 • Fråga dig själv: vill jag leda? Vill jag vara en mentor/coach? Är jag beredd på att bli ifrågasatt? Är jag beredd på att stötta i alla möjliga situationer? Är jag beredd på att lägga jaget åt sidan? Är jag uthållig?
 • Fallgropar som förekommer som man ska försöka undvika: Man vill fixa allt. Man vill att alla ska vara nöjda. Man vill svara på allt utan att ge svaret tid att mogna. Man tänker på arbetet hela tiden. Man lägger allt privat åt sidan för att ta tag i ”akuta saker”.

Tips från Elias:

 • Ge aldrig upp!
 • Lyssna inte på naysayers.
 • Om ni vill bli käkkirurg – försök att jobba på sjukhustandvården. På fritiden kan ni hänga med käkkirurgerna och assistera. Ha medicinska meriter. Sök SHO-tjänster i England. Gå på ÖNH, Oral medicin och andra diplomkurser.
 • Läs boken ”Facial Skeleton” av Edward Ellis III om ni är intresserade av käkkirurgi.
 • Always be a teacher and always be a student.

IMG_4658
Bettfysiologen och parodontologen Marie Tullberg

IMG_4662
Käkkirurgen Elias Messo

Plugga inte tandläkare om ni….

 • Inte gillar att arbeta med människor. Som allmäntandläkare har man patienter dagligen, så det skulle vara till fördel om man trivs med detta. Man behöver absolut inte vara extrovert för att passa som tandläkare. Jag skulle beskriva mig själv som introvert till och med, men jag tycker att det är roligt att jobba med människor! Om man inte känner sig trygg med patient kommer patienten definitivt inte känna sig trygg i dina händer. Man kan förvisso specialisera sig till radiolog och då arbetar man inte lika mycket med patienter, men för att bli specialist måste man ändå ha haft en hel del patienter! Det vore tråkigt om man slösar bort sin tid åt något som man inte trivs med.

 

 • Är inte studiemotiverad. Det är tuffa studier och det krävs att man är ihärdig för att klara de kommande fem åren. Långa dagar, mycket nytt att lära sig varje dag och bristen på fritid kan ta kål på en. Det gäller att man är envis för att klara sig igenom detta. Är man inte studiemotiverad kommer man förr eller senare hamna efter i plugget och tro mig, det är inte kul att hamna efter!

 

 • Arbetar slarvigt. Som tandläkare ska man ha ett öga för detaljer. Man jobbar på nära håll och i små, trånga områden. Varje mm. räknas; gör man minsta lilla fel kan det kosta patienten både tanden och pengar. Man ska inte skynda på behandlingen för tidsbristens skull. Patientsäkerheten ska prioriteras.

 

 • Vill bli läkare. Välj det som du verkligen tycker om. Välj inte tandläkare pga den kortare utbildningen etc, det är inte värt det om du egentligen vill bli något annat. Man tar bara onödig plats på tandläkarprogrammet och hindrar dom som verkligen vill bli tandläkare från att komma in. Satsa helhjärtat på det som gör dig glad vare sig det är tandläkare eller läkare. 🙂

 

 • Inte är beredda på att lägga ner mycket tid! Kopplat till punkt 2. Hur mycket tid man lägger ner på plugget varierar från person till person. Men var beredda på att offra större delen av dagen åt studierna.  Vi brukar ha föreläsningar/klinikpass från 8.00 till 17.00 för att senare ägna tid åt självstudier på biblioteket resten av dagen.

 

 • Inte gillar att ta ansvar. Som tandläkare är man den huvudansvarige för en behandling. Man kan delegera uppgifter till en tandsköterska men till slut är det ändå tandläkaren som har ansvaret. Som tandläkare är man ofta lagets ledare. Det är många lagar och förordningar att följa. Gör man fel riskerar man sin legitimation och eventuellt fängelse.

 

 • Inte kan ta emot kritik. Ja, både konstruktiv och destruktiv kritik (ibland). Vi möter många svårigheter och hinder under utbildningen och man gör fel då och då. Det är mycket press från olika håll och det börjar man märka av från och med tredje och fjärde termin. Man ska kunna ta emot konstruktiv kritik från lärarna och från andra personer som är involverade. Destruktiv kritik kan man kanske få någon gång, kanske från en patient till och med. Många personer gillar inte att gå till tandläkaren. Många är ängsliga och upprörda, så man ska kunna ha ett professionellt förhållningssätt och hantera situationen utan att själv bli upprörd.

IMG_1136

Vanligaste skadorna hos tandvårdspersonal

 

 

 

Enligt en kvantitativ studie som gjordes år 2014 visar det sig att 95% av tandläkare och 95% av tandhygienister har haft muskuloskeletala besvär (MSD) förut och att 65% av tandläkarna uppvisade problem under den senaste veckan! Studien avser dock endast kvinnliga tandvårdspersonal men liknande skador förekommer hos män också.

Vanligaste besvären som förekommer bland tandvårdspersonal är besvär i nacke, skuldror, axlar, armbågar, handleder, händer, rygg, höft, knä, fotled samt fötterna. Något som inte inkluderas i studien är att tandläkare kan även ha besvär med trötta ögon då hen arbetar på nära håll under den största delen av arbetsdagen. I samband med att man borrar jämnt kan det leda till hörselskador om man inte använder skydd. Härdljuslamporna som används vid härdning av kompositer kan vara skadliga för ögonens näthinnor om inte skyddsglasögon används på rätt sätt. Dessutom finns det alltid kemiska arbetsmiljörisker inom tandvård då vi exponeras för kemiska riskkällor genom inandning, förtäring eller kontakt med hud, slemhinnor eller ögon. T.ex. är akrylatplaster väldigt allergent i sin icke-polymeriserande form och då är risken stor för sensibilisering. För att minska risken för sådant är det viktigt att man tillämpar non-touch-metoden. man använder istället instrument till hjälp då materialen kan tränga sig förbi handskarna t.ex.

Hur ska man förhindra MSD då? Jo, under utbildningens gång får vi lära oss om ergonomi, hur viktigt det är att ha rätt arbetsställning för att motverka framtida besvär. Viktigt att man tränar regelbundet, främst de partier som är mest drabbade som axlar, nacke, skuldror, rygg osv. Något som är värt att fundera på är prismaglasögon som med hjälp av sina prismor vinklar blicken nedåt och på så vis ge en mer ergonomisk arbetsställning då man inte behöver böja ner huvudet och belasta nacken bl.a. Ergonomin är viktig, men har verkligen tandläkarstudenter en bra ergonomi? Knappast. I min klass åtminstone är det väldigt många som jobbar med huvudet böjt nedåt och ryggen krökt som en räka. Jag är en av dem! Eftersom man jobbar i svåråtkomliga utrymmen kan det vara svårt att se vad man håller på med utan att huvudet böjs nedåt. Förhoppningsvis blir vi bättre på det här med tiden, det skulle vara toppen för ryggen och nacken bland annat att sitta rakt!

Studie: Staneva Y, ”Muskoskeletala besvär hos kvinnliga tandvårdspersonal” 2014

Hålla föredrag om tandläkarprogrammet

I början av veckan hade vi inte mycket i skolan, jag var helt ledig på måndag så jag tänkte att det var ett bra tillfälle att åka ner till Göteborg och hälsa på min familj där. Dessutom har jag pratat med min före detta lärare i hemspråk och jag bestämde mig för att hålla ett föredrag om tandläkarprogrammet i Umeå för gymnasieeleverna i hans klass. Just nu har eleverna där ett tema i skolan där de ska presentera framför klassen om deras framtida drömyrke/utbildning. Då tyckte jag att det passade bra om jag gick dit och presenterade mig själv samt min utbildning så att de har något att gå på.

Jag hade förberett en powerpoint och jag höll föredrag i över en timme. Jag berättade om kurserna vi läser på tandläkarprogrammet, om antagningskraven, om jobbmöjligheterna. Jag förklarade för de hur det är att plugga på universitetet/högskolan jämfört med gymnasiet. Slutligen gav jag dem konkreta tips och råd. Presentationen uppskattades bland många elever och lärarna tyckte det var superroligt att jag kunde åka hela vägen från Umeå till Göteborg för att föreläsa. Dessutom funderar lärarens son på att studera till tandläkare vilket är ännu roligare då jag har möjligheten att inspirera och vara del av en persons beslut.

Att jag föreläser frivilligt såhär är för att jag gillar att inspirera andra, dessutom kan jag prata om min drömutbildning och svara på elevers frågor om utbildningen och eventuellt väcka intresse hos någon som aldrig funderat på tandläkare förut. På våren ska jag ansöka om att bli studentambassadör för tandläkarprogrammet i Umeå. Jag tycker att det är bra om jag redan nu samlar på mig erfarenhet och börjar redan nu åka runt till olika ställen och föreläsa frivilligt. När jag väl söker tjänsten kan det vara bra om jag har erfarenhet inom detta. Den här bloggen som jag driver kan också vara en bra merit.