Studenternas upplevelse av Tandläkarprogrammet på sitt lärosäte

En hel del personer frågar mig vilken skola/lärosäte jag rekommenderar om man vill läsa till tandläkare. Jag har inget bra svar på frågan, och tycker att det bästa sättet är att låta er läsare få en bättre inblick i vad tandläkarstudenterna från respektive lärosäte tänker. Under perioden 2021-02-07 kl 23.21 fram till 2021-02-23 kl 18.08 har jag skickat ut en enkät till tandläkarstudenter på samtliga fyra lärosäten i Sverige. Datainsamlingen har skett med Google Formulär och statistiken har bearbetats med Microsoft Excel v.16.46 samt Microsoft Powerpoint v.16.46. Notera att svaren bör tolkas försiktigt pga. olika faktorer som kan påverka resultatet såsom svarsfrekvensen, termin, bias m.fl. Jag har tyvärr inte lyckats få fler svar från Malmö Universitet där antalet deltagare är 1. Antal deltagare från Umeå är 36 st, Göteborg 7 st, Karolinska Institutet (KI) 38 st. Detta kan påverka statistiken. Jag redovisar resultatet för er och lämnar det fritt att tolka resultatet och väljer därför att inte kommentera.

Vilka saker upplever du som speciellt bra på din utbildning?

Umeå

 1. Mycket klinisk träning på patienter. Tydliga uppdelade kurser, mindre tentor.
 2. Umeå som stad och att de är bra programansvariga
 3. Mycket kliniska timmar är positivt
 4. Inget speciellt.
 5. Patienter och kurskamrater
 6. Mycket klinik
 7. Att vi får så mycket klinik
 8. Mycket praktik i skolan vilket gör att man får möjlighet att möta många patienter genom utbildningen.
 9. Att det är en familjär/vänskaplig stämning mellan student och lärare.
 10. Mycket klinisk tid
 11. Mycket klinik
 12. Många av de kliniska lärarna är väldigt fina och bra
 13. Tidig klinisk erfarenhet
 14. Mycket klinisk träning, god gemenskap generellt. God uppbyggnad av utbildningen (från grundkunskaper och helhetsperspektiv till mer specialiserad kunskap och mer självständighet).
 15. Mycket klinik, bra lärare och bra sammanhållning
 16. Mycket kliniktid inom alla ämnen. Chansen att jobba på tillfällig legitimation sommaren T9-T10 (den chansen får man bara om man börjar plugga på vårterminen)
 17. Vi får möta många patienter och får tidigt tränas i att tänka självständigt
 18. De kliniska handledarna och sköterskorna i de flesta ämnena är fantastiska! Jobbar mycket för att man ska bli självständig och man uppmuntras till att fatta egna beslut.
 19. De flesta kliniska momenten med undantag från enstaka kurser
 20. Mänskliga lärare. Rimliga krav.
 21. Den kliniska praktiken, känns som att det är jobbigt nu men att en har igen den sen.

Göteborg

 1. Bra föreläsare och bra handledning inför varje klinisk moment.
 2. Hög kvalité på teoretisk undervisning, hög nivå bland föreläsare dvs stor andel som forskar och/eller är specialister
 3. Vi har mycket teori vilket alltid är bra
 4. Extremt bra teoretiskt

KI

 1. Att kliniken är i skolan, så slipper man gå ut och leta efter praktikplatser
 2. De flesta lärarna är bra både kliniskt och teoretiskt. Man känner sig bekväm i att ställa frågor. Speciellt på pedodonti- och ortodontiavdelningen.
 3. Kunniga lärare, bra teoretisk utbildning
 4. Teoretiska undervisningen
 5. Bra miljö i skolan, eleverna från alla terminer är väldigt hjälpsamma. Man får material enkelt.
 6. Kunniga föreläsare
 7. Kliniska moment
 8. Preklinik, workshops, hands on-kurser, etc (tex preklinik inför parodkirurgi, protesbehandling och implantatkurs)
 9. Den teoretiska undervisningen
 10. Mkt klinik från termin 4
 11. Att vi är i samma byggnad som massa andra studenter
 12. Att sköterskorna alltid finns till hands. Receptionen hjälper en också. Tillgång till tandtekniker på specialistavdelningen för second opinion gällande prep, färgtagning mm. Vissa lärare är lätta att nå speciellt dom äldre och erfarna.
 13. Den teoretiska kunskapen
 14. Det finns några RIKTIGT bra lärare som verkligen vill ens bästa! Teorin är stabil, det är kliniken som sänker min uppfattning om utbildningen
 15. Vissa lärare är otroligt pedagogiska
 16. Lärosätet är beläget i en stad, till skillnad från övriga tandläkarprogram.
 17. kvalitet, lärarna
 18. Teoretiska moment
 19. På tandläkarprogrammet ges tre examinationstillfällen per kurstillfälle för teoretiska examinationer: en ordinarie tenta/ examination plus två om examinationstillfällen. Gamla tentor hjälpte rätt mycket. Gräns för godkänd är 60% (Om tentan skrivs i tentasalen) men blir 80% (Om tentan skrivs digitalt på distans). När det går bra på tentan är det bra att associera sig själv med känslan, att verkligen leva sig in i den. När det går dåligt, gör tvärtom. Betrakta dig själv utifrån och konstatera: Shit happens. Vad gör det om 100 år?
 20. Bra forskningsanknytning

Malmö

 1. Klinik alla dagar i veckan! (Bokstavligen)

Vilka saker upplever du som mindre bra på din utbildning?

Umeå

 1. Planeringen av vissa studiemoment är bristfällig ibland. Information når ibland inte ut till eleverna rätt tid. Bristande kommunikation mellan lärarna ibland.
 2. Att det är en stressig utbildning och psykiskt påfrestande periodvis
 3. Dålig teoretisk undervisning i vissa kurser t.ex ingen genomgång om tandborstningsteknik i någon kurs trots att vi läser tdl programmet, att en lärares personliga uppfattning om dig påverkar ditt omdöme och framtida studier oavsett hur man presterar dvs stor risk för att bli orättvist bedömd. Hade rekommenderat att välja ett annat lärosäte trots mycket klinik, klinik kan man ta igen senare i arbetslivet. Känns som att t.ex KI har bättre och mer strukturerad teoretisk undervisning där man får en bra grund i samtliga kurser.
 4. Lärare och dåligt kursupplägg
 5. Stressigt, lite egen tid för att plugga
 6. Examensarbete som är förlagt över flera terminer. Det blir väldigt stressigt.
 7. Hög fart och lite fritid
 8. Vissa kurser är sämre upplagda än andra vilket kan vara lite stressad och ge extrajobb
 9. Viss diskrepans i åsikter från lärarna om hur vissa saker ska göras/vad som är viktigt emellanåt
 10. Utbildning är långt från familj och gamla vänner. Finns ett fåtal kurser som har brister i pedagogik.
 11. När man väl börjar ha patienter har du mycket obligatoriska pass per vecka som du inte får missa (svårt att påverka ditt egna schema)
 12. Lägger för mycket ansvar på studenter rent administrativt i form av att kontakta patienter, boka in tider m.m.
 13. Några kliniska moment har inte samma bemötande som man skulle vilja ha
 14. De är allt för generösa med uppskov. Studenter som borde rykt för länge sedan tillåts gå kvar
 15. Väldigt mycket stress och högt tempo, speciellt från T6

Göteborg

 1. FÖR LITE PATIENTPASS!!!! Vi blir inte så ”handkunnig” som vi ska vara efter examen 😦
 2. För lite klinisk träning, ingen marginal att missa tillfällen eller öva mer för den som behöver inför praktiskt prov. Lärare och handledare är svåra att få tag på. I pandemitider har inte skolan haft ett gemensamt sätt att undervisa på utan varje lärare får lösa föreläsning på egen förmåga. Många har svårt för tekniken
 3. För lite praktisk träning
 4. Jag upplever att vi börjar ganska sent med den praktiska delen av utbildningen och har få patientpass även i de högre terminerna, speciellt nu under pandemin.
 5. Inte så mycket klinisk tid
 6. Saknas respekt mellan föreläsare/handledare och student i många lägen

KI

 1. Man får inte se så mkt kliniskt, det är ofta rev pat. Vissa går i T6 och vet knappt hur karies ser ut
 2. Klinisk undervisning
 3. Brist på kliniska handledare, vilket tar mycket tid av våra kliniska pass då vi måste stå i kö och vänta på lärarnas signaturer länge mellan varje behandlingssteg.
 4. För få kliniktimmar, patientbrist, mycket dötid pga bl a återbud och väntetid på lärare
 5. Möjligheten att påverka
 6. Få klinikpass
 7. Hmm svårt, kanske att man blir lite mer lyhörd
 8. En hel del väntan, stressade lärare
 9. Tandsköterskorna på klinik som kan vara mycket otrevliga
 10. Patient utdelning och kliniska kurskrav som inte går hand i hand.
 11. Strukturen på den praktiska utbildningen. Vi har kurskrav som ska uppfyllas (tex antal rotfyllda tänder, etc) men ingen struktur för att hjälpa oss få ihop det med patienter osv. Mycket dåligt. (Det löser sig i princip alltid för alla, men mycket dåligt upplagt).
 12. Svårt att få patienter för att uppfylla kurskraven, tar lång tid börja med den behandlingen som ska utföras. Krångliga system gällande patientbeh.
 13. Att vi måste boka in patienter och kurskraven
 14. För lite klinik speciellt mot slutet på utbildningen, för många olika lärare på kliniken gör vissa beslut röriga
 15. Stockholm är ingen studentstad och tandläkare är ännu mindre taggade på fest. Om man vill ha ett studentliv ska man inte välja KI, kanske inte ens tandläkare alls… väldigt tråkigt här jämfört med tex Uppsala, Lund osv. Det är det enda jag saknar på tandläkarutbildningen: unga klasskamrater som tycker om att festa. Helt ärligt
 16. Sent ute i kliniken med patienterna. Vi börjar termin 4. Inget samarbete med folktandvården eller dylikt som GU har. Att man måste få hjälp och godkänt av endolärare för kontroll av kofferdam. Kofferdam borde alla lärare kunna kontrollera inte bara endolärare. Preklin var uråldrigt, men nu har dom köpt in och renoverat stället. Ser faktiskt ut som Umeå. Alla lärare säger och tycker olika när det kommer till behandlingar. Känns som man måste alltid ha den läraren man hade sist med patienten. Att man måste boka upp sig på sitt egna klinikpass för terapiplaneringsmöte. Inte nog med att vi har för få pass. Minskad förmiddagspass vilket betyder att man måste prioritera vissa behandlingar och inte kunna boka in ex endo behandlingar eller protetik beh. Känns som hela utbildningen är inriktad på protetik. Vi läser så mycket protetik och nästan inget om karies, endo, parod. Vi läste klart parod i termin 6 och kan från och med termin 6 utföra parod kirurgi. Snälla folk vet fortfarande inte vad emdogain är för något. Fråga någon hur man går tillväga vid ett intracrevikulärsnitt. Fråga hur man går tillväga när man reviderar. Finns så mycket frågetecken. Finns stora kunskapsluckor så det inte sant. Bästa rekommendationen jag har är att implementera mer klinisk färdighetsträning på skolan. Införa ett samarbete med folktandvården Stockholm. Om inte det går får folk fan söka jobb som tandsköterska vid sidan av studierna för man ser hur folk är på olika nivåer när man jobbar ute på sal. Det är skrämmande!
 17. Kliniska krav blir mer som ett stressmoment och vissa har svårt att få patienter som uppfyller kraven och skolan kan inte hjälpa så mycket och att man måste ”jaga” sina patienter själv med allt ifrån kalleleser till att se till att man får patienter med de behandlingsbehoven som man måste ha utfört under utbildningen. Mycket blir till slumpen och det blir därför ett lotteri. Går såklart att lösas och det gör det för majoritetetn, hade nog kunnat lösas bättre iallafall.
 18. Klinisk verksamhet överlag. Många lärare stressar studenterna och vissa är till och med regelbundet otrevliga och opedagogiska. De flesta är väldigt oinformerade om vår kunskapsnivå och sätter ofta ribban lite för högt, vilket såklart är väldigt jobbigt som student. Dåligt med passande patienter och dåligt med schemalagda kliniska pass för att behandla patienter.
 19. Preklinisk undervisning
 20. Lärarnas bemötande
 21. Kurskraven, kontakter avgör vad du får för patienter och tillgång på studiematerial
 22. Pendeltåg.
 23. behöver föer lärare
 24. Kliniska moment. För lite kliniktid
 25. Jag har själv upplevt den första terminen som VÄLDIGT TUFF, har i princip åsidosatt all min fritid. Det är mycket fakta, kemiska processer, anatomiska ord, fysiologi och farmakologi som man skall kunna utantill. Men kan jag dock inte tala för resten av utbildningen. Du kommer aldrig mött en student i skolan korridorer som påstår sig säga att utbildningen är enkel! Men som sagt det ÄR mycket plugg, i alla fall första året. Dvs. första terminen och andra var helt klart jobbigast (mest egentligen för att man inte riktigt visste hur mycket man behövde läsa för att klara sig) men de senare terminerna räckte det helt klart med att läsa typ en vecka innan tentan ett par timmar varje dag.
 26. Ostrukturerat kliniskt upplägg, tex är det helt till slumpen om man kan få kurskrav gjorde eller inte då det beror på vad du får för patienter. Svårt att påverka.

Malmö

 1. Inte så mycket stöd för teoretiska delen av utbildning, dock gäller mest för pbl metoden vilket kommer försvinna efter när vår klass går ut. Den ersätts med case metodik.

Hur upplever du den teoretiska undervisningen på en skala från 1 till 5?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Hur upplever du den kliniska undervisningen på en skala från 1 till 5?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Trivs du bra på din studieort?

Umeå

 • 81% av de tillfrågade studenterna trivs mycket bra
 • 19% av de tilfrågade studenterna trivs ganska bra
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs ganska dåligt
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs mycket dåligt

Göteborg:

 • 86% av de tillfrågade studenterna trivs mycket bra
 • 14% av de tilfrågade studenterna trivs ganska bra
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs ganska dåligt
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs mycket dåligt

KI

 • 58% av de tillfrågade studenterna trivs mycket bra
 • 34% av de tilfrågade studenterna trivs ganska bra
 • 8% av de tillfrågade studenterna trivs ganska dåligt
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs mycket dåligt

Malmö

 • 100% av de tillfrågade studenterna trivs mycket bra och/eller ganska bra
 • 0% av de tilfrågade studenterna trivs ganska dåligt
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs mycket dåligt

Trivs du bra på din skolan?

Umeå

 • 61% av de tillfrågade studenterna trivs mycket bra
 • 36% av de tillfrågade studenterna trivs ganska bra
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs ganska dåligt
 • 3% av de tillfrågade studenterna trivs mycket dåligt

Göteborg

 • 14% av de tillfrågade studenterna trivs mycket bra
 • 86% av de tillfrågade studenterna trivs ganska bra
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs ganska dåligt
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs mycket dåligt

KI

 • 47% av de tillfrågade studenterna trivs mycket bra
 • 39% av de tillfrågade studenterna trivs ganska bra
 • 13% av de tillfrågade studenterna trivs ganska dåligt
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs mycket dåligt

Malmö

 • 100% av de tillfrågade studenterna trivs mycket bra/och eller ganska bra
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs ganska dåligt
 • 0% av de tillfrågade studenterna trivs mycket dåligt

Hur upplevs lärarnas bemötande av studenter?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Hur väl stämmer tentan överens med det studiematerial ni fått på en skala från 1-5?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Tycker du att du kan påverka arbetet på skolan?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Hur stressad känner du dig pga. plugget på en skala från 1-10?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Känner du dig självständig i ditt kliniska arbete?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Hur upplever du om forskningsmöjligheterna som din skola erbjuder?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Hur upplever du den fysiska skolmiljön?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Skulle du vilja rekommendera tandläkarutbildningen på ditt lärosäte?

Umeå

Göteborg

Malmö

KI

Ångrar du ditt val av lärosäte?

Umeå

Göteborg

KI

Malmö

Sammanfattning om samtliga deltagande studenter från alla lärosäten

Annons

Intervju med Sky Nikodell

Ska man plugga till läkare eller tandläkare? Ja, jag har tagit upp detta i ett gammalt blogginlägg som ni kan läsa här

I denna video intervjuas jag av Sky Nikodell som i skrivande stund läser sin sjunde termin på läkarprogrammet i Linköping. Titta gärna på hans videos, gå in och lämna en like och dela vidare! Han är en ambitiös läkarstudent som gör videos på YouTube om läkarprogrammet, läkarstudier, studietekniker och allt där emellan! Själv tycker jag han har fantastiskt bra content. Förutom det jobbar han även som IT-konsult. Sky har dessutom varit med på Läkartidningen vilket är riktigt häftigt!

https://lakartidningen.se/aktuellt/manniskor-moten/2020/06/hans-nya-youtube-kanal-ger-tips-till-lakarstudenter/

Har ni frågor om läkarprogrammet tycker jag ni ska kontakta honom. Hans kontaktuppgifter:

Mail: snikodell@gmail.com

Hemsida: https://www.skynikodell.com

Instagram: https://www.instagram.com/snikodell

Har ni frågor som rör tandläkarprogrammet kan ni givetvis kontakta mig. Mina kontaktuppgifter finns här på bloggen!

En klok väg in på programmet

En tredjedel av alla studenter antas på högskolan/universitetet via högskoleprovet som är en egen urvalsgrupp. Det är klokt att kombinera sina gymnasiala meriter med högskoleprovet för att utöka sina chanser att komma in på sin drömutbildning då man är med i flera urvalsgrupper.

En del menar att man inte kan plugga inför högskoleprovet men enligt mig går det alldeles utmärkt att göra det! Det finns många olika sätt att förbereda sig inför provet. Först tycker jag man ska kolla på gamla prov för att lära känna upplägget. Man märker snart att det är begränsade antal provfrågor och det är lätthänt att man lär sig provfrågorna utantill vilket inte är meningen. Det bästa alternativet enligt mig är Högskoleprovguiden (hpguiden), en tjänst med över 16 000 uppgifter med facit (utförliga förklaringar), personlig coach med 2,0 och enastående utbildningar för alla provets delar! Mina favoriter är ORD-programmet och NOG-programmet. Jag har själv använt mig av hpguiden och den har varit avgörande när jag sökte mig in på tandläkarprogrammet. Jag lyckades bl.a. höja mig från 9/20 till 17/20 på ORD-delen på ett fåtal månader tack vare hpguidens ORD-program vilket jag uppskattar mycket än idag!

Ni anar inte hur mycket ORD-delen har hjälpt mig under min utbildning. Vi lär oss många latinska och grekiska begrepp under utbildningen. ORD-programmet har hjälpt mig att förstå och memorera många användbara begrepp, dessutom har den hjälpt mig att bredda mitt ordförråd, något som underlättar inläsningen markant. Egentligen tycker jag hpguiden är en riktigt bra tjänst för både gymnasieelever och högskolestudenter vare sig man skriver högskoleprovet eller inte. Det handlar inte bara om att klara sig bra på provet, utan man får kunskap för livet, glöm inte bort det! Dessutom har de ett grymt forum där användarna kan starta trådar och prata specifikt om olika program för att få bättre insikter! Det går jättebra att studera gratis på sidan och skaffa ett gratis medlemskap där. Vill man ha åtkomst till utbildningarna kan man skaffa sig ett VIP-medlemskap. Om ni använder rabattkoden KEVIN100KR får ni 100 kr rabatt på ert VIP-medlemskap på hpguiden.

https://hpguiden.se/

Jag kom in!

Det har varit molnigt här i Göteborg de senaste dagarna. Igår inföll vintersolståndet, vilket innebär i praktiken att vi upplever årets kortaste dag och årets längsta natt. Det kändes verkligen extra mörkt och eländigt under dagen, men idag är det över. Från och med idag kommer vi gå mot ljusare tider. Jag kan gladeligen säga samma sak med mitt antagningsbesked!

Jag vaknade kvart i tio på morgonen och det första jag gjorde var att kolla på mitt antagningsbesked. Jag trodde knappt mina ögon när stod det ett grönt ”ANTAGEN”. Nej, det här måste vara en dröm tänkte jag. Det var inte förrän jag fick mitt välkomstbrev som jag insåg att jag verkligen har kommit in! Jag kan inte beskriva glädjen enbart med mitt tangentbord. Jag kan inte beskriva en känsla som är mer än bara en känsla. Äntligen har min dröm gått i uppfyllelse! Jag har skrivit högskoleprovet totalt sju gånger under de senaste åren. Jag har väntat i två och ett halvt år på att komma in på tandläkarprogrammet och idag står jag här.

För tre år sedan bläddrade jag och min syster i ett häfte med olika universitets- och högskoleprogram. Jag kommer fortfarande ihåg att mina ögon vandrade över ”tandläkarprogrammet” men jag gav upp innan jag ens tänkte på det. Jag tyckte antagningskraven var alldeles för höga för mig. Det är nog bara begåvade personer som lyckas komma in. Jag kunde då absolut inte fantisera om att jag en dag kommer skriva detta blogginlägg.

Min vän har stöttat mig under hela min resa. Jag fick ett meddelande från henne den dagen jag fick reda på mitt högskoleprovsresultat. Jag blev rörd av det hon skrev;

”Vi ska fira din insats, ditt flit och ditt driv! Det är mycket värt och det är det som kommer skapa din framtid. Inte detta prov. Känner ingen som är så strukturerad och flitig som du. Du är en förebild för mig. Det ska vi fira!” 

Så till alla som läser detta och som befinner sig i liknande sits – dagen du blir antagen kommer ske, ge bara inte upp halvvägs! Om jag kan så kan du.

 

Namnlös (2).png

 

 

 

 

Min planering

I år har jag gjort Högskoleprovet två gånger och det har gått sådär. På vårprovet fick jag 1,3 och på höstprovet blev det 1,4. Jag brukar överföra mina provsvar till det orangea pappret som man får på provdagen så att jag kan räkna ut mitt resultat dagen då normeringen släpps ut. Enligt mitt orangea papper ska jag få 1,45 och jag blev halvglad över detta för det ligger fortfarande vid gränsen till att komma in på Umeå. Dagen då det officiella resultatet kom ut fick jag, till min förvåning 1,4. Jag kontrollerade mina poäng och enligt det orangea pappret ska jag få två råpoäng till, en på ELF- och en på ORD-delen. Jag kontaktade genast Per-Erik Lyrén som är den vetenskapliga ledaren på Universitets- och högskolerådet. Efter ett par dagar fick jag ett kuvert i brevlådan som innehöll kopior av mitt svarsblankett. Jag hade tydligen gjort dubbelmarkeringar vilket ger ogiltiga svar. Ni kan förstå besvikelsen när jag fick reda på det. Jag blev helt förkrossad, det är som ett slag i ansiktet.

Den 8 december fick jag veta att jag är reserv efter urval 1. I Göteborg har jag reservnummer 39 och i Umeå är jag reserv nummer 11. Det ser inte så ljust ut i Göteborg, men Umeå däremot, här har jag i alla fall en liten chans. Det blev bättre reservnummer i Umeå än förväntat. Den goda nyheten är väl att Umeå brukar gå ner i reservnummer lite mer än dem andra lärosätena. Många tackar nej till Umeå i takt med att de vill komma in på de större städerna. Däremot finns det något som är oroväckande. På tandläkarprogrammet tillämpas överintag vilket missgynnar oss reserver. Jag väntar fortfarande på andra urvalet den 22 december innan jag kan skapa en tydligare plan.

Om jag kommer in på Umeå kommer jag studera där och fortsätta göra Högskoleprovet (jag vill utnyttja möjligheten). Ifall jag får tillräckligt på vårprovet 2017 kommer jag börja flytta tillbaka till Göteborg och plugga här istället. Annars ska jag stanna i Umeå och försöka byta studieort vilket det finns en möjlighet efter andra terminen. Chansen att lyckas byta studieort är dock liten, men det skadar inte att testa. Ifall jag inte alls kommer in i Umeå ska jag fortsätta göra Högskoleprovet tills jag blir antagen. Jag är fast besluten på att komma in.

Mitt mål är att komma in på tandläkarprogrammet i Sverige. Det gör inget om jag blir antagen i Umeå eller Malmö. Så länge jag kommer in blir jag överlycklig! Som ni redan märkt vill jag hellre komma in i Göteborg för att jag bor här. Min familj och vänner bor här och jag kan spara på hyran och matkostnader om jag stannar hos min familj i Göteborg. Däremot prioriterar jag att komma in först. Spänningen är olidlig! Uppdaterar så fort jag får reda på beskedet!

Min upplevelse på ett äldreboende

Det har varit ett tag sen jag uppdaterade bloggen om vad som händer, mycket som har hänt sedan dess. Under tiden har jag bland annat hunnit ta körkort, jobba och göra Högskoleprovet två gånger.

Under sommaren har jag jobbat som vårdbiträde på ett äldreboende beläget i västra Göteborg. I tidningen brukar det skrivas om hur tufft undersköterskorna har det och så vidare, men hur är det möjligt att begripa hur de har det enbart med journalisternas konturlösa ord?  Hur kan politikerna förstå dem? Hur kan de äldres anhöriga förstå dem? Sanningen är att vi blundar för verkligheten. Aldrig i mitt liv har jag gjort någonting så utmanande, så slitsamt både psykiskt och fysiskt som detta arbete. Att de fortfarande har den själsliga styrkan att fortsätta finnas på plats för att stötta, skapa trygghet och trivsel för våra äldre trots att de är kriminellt underbetalda. De förtjänar en medalj för hjältemod!

De övertalar personer som inte vill äta mat, de svarar på samma fråga 14 gånger i rad utan att verka upprörda, de individualiserar vården så att varje enskild individ trivs trots att mer jobb åt dem blir följden. Medan de hjälper en boende med dennes behov hör man en nedbruten röst ropa på hjälp. ”Hjälp mig, jag ramlar, jag ramlar, jag dör!” När man väl springer ut för att kolla läget möter man blicken av en utpumpad vårdpersonal som har tagit hand om en svårhanterlig och tung vårdtagare alldeles själv. Jag jobbade på den dementa avdelningen med en hel del vårdtagare som har palliativ behandling. Tråkigt nog har jag varit med om fem bortgånger under min arbetsperiod. Jag har blivit anklagad av de dementa vårdtagarna för stöld och övervåld. Jag har blivit slagen samt riven av många vårdtagare så att det efterlämnat rivmärken. En gång blev jag kramad om handen så hårt att den blev helt svullen efteråt. Att få stryk av dementa vårdtagare är nästan som en daglig rutin, man blir så van att man knappt tänker på det. Det är vanligt att man blir anklagad för saker man inte gjort och ibland kan det kännas kränkande. I början påverkades jag mycket av det de säger, men under tidens lopp vänjer man sig. Man ska ta hänsyn till att dementa har en förvrängd verklighetsuppfattning och lider av konfusion. Jag har lärt mig oerhört mycket som jag kan vara nyttigt i tandläkarrollen, framförallt tålamod och förståelse.

Trots allt det negativa har det positiva övervägt. Jag har lärt mig så himla mycket under min tid där och har fått chansen att konversera med riktigt gulliga och visa gråhårsmän och kvinnor. En dam delade med sig sin historia. Med tårfyllda ögon berättade hon om sin tid på ett koncentrationsläger som polsk jude. En lägervakt hjälpte henne fly därifrån och räddade följaktligen hennes liv. Hon fick senare reda på att han avrättades när de ertappade honom.                                                                                                                                         En gång var det en dam som gick fram till mig med hennes rullator. Hon smekte min kind och sa: ”Tack för att du är omtänksam. Jag ser att du jobbar så hårt så det är inte klokt. Du förtjänar ett värdigt liv pöjk!” Den här damen gjorde min dag!

 

 

 

Studiebesök del 2

Igår fick jag ett mail från Christoffer angående föreläsningar som jag kunde delta i, och jag tackade genast ja! Jag var framme vid Odontologen idag kl. 9:00 och deltog i en föreläsning om barntandvård för termin 8. Det var en psykolog från skolan som höll föredrag om psykologi inom barntandvård. Föreläsningen var riktigt intressant då den väckte funderingar kring hur en tandläkare bör hantera barnpatienter i olika åldersgrupper. Jag satt bredvid Christoffer och två andra studenter som var riktigt trevliga. Det visade sig att alla tre kom in med hjälp av Högskoleprovet vilket är kul med tanke på att jag också tänkt att satsa på detta prov.

Under rasten satt vi utanför föreläsningssalen och samtalade om allt möjligt. Jag hade med mig matsäck men det borde jag kanske inte ha gjort då torsdagar är pannkaksdagen! Det är därför ytterst få personer som tar med sig mat på torsdagar och nu vet jag i alla fall varför.

Under lunchen träffade jag på en annan tandläkarstudent från termin 8. Han var väldigt tillmötesgående och hygglig på sitt eget sätt. Han avrådde mig faktiskt från att plugga till tandläkare och menar att jobbet som tandläkare inte är som många tror. Han gav mig rådet att praktisera på någon klinik innan jag ger mig in på detta, vilket faktiskt är ett bra råd som jag tänker följa. Anledningen till att jag ville skugga en student var just för att få en bättre insikt om utbildningen och skolan. Jag behöver dock ge mig ut i det verkliga arbetslivet eftersom det är det bästa sättet att få en klar bild av yrket. Han nämnde också att den praktiska delen av utbildningen är komplicerad då den kräver precision. Man måste arbeta utifrån en mall och återskapa en nästan exakt kopia av mallen. Däremot behöver man de facto inte följa någon specifik mall när man behandlar en patient i verkligheten, utan det är mer fritt så som jag förstått det.

Fil 003

TDL8, Det normala barnet 0-19 år. Barntandvård, psykologi

Fil 007
Men det är ju pannkaksdagen!

Fil 005

Efter lunch började den andra föreläsningen om ”etik i barntandvård”. Föreläsaren var skojig och bidrog med en trivsam stämning i salen. Föreläsningen var fängslande om handlade mest om barn som utsätts för våld, att man som tandläkare inte ska ifrågasätta när barnet har ont vid en behandling. Ett bra citat från föreläsningen som jag kommer minnas är: ”smärta skall vara som en krockkudde – den skall finnas för överlevnad men helst inte användas”.

Hursomhelst har dagen ännu en gång väckt motivationen inom mig. Jag blir så inspirerad varje gång jag är där! Nu hoppas jag verkligen jag får ett bra resultat på Högskoleprovet nu i april så jag kan börja i höst. Jag vill tacka Christoffer för att jag fick följa med under den här informationsrika dagen. Så om du läser detta, kudos till dig!

Fil 008

TP8OK3, Föreläsning, TDL8, Etik i barntandvård

Studiebesök

Idag gjorde jag ett studiebesök på Sahlgrenska akademin på Medicinareberget. Det hela började med att jag kontaktade Sahlgrenska akademins studentkår (SAKS) och frågade om jag kunde skugga en student en dag. Jag fick ett snabbt svar från Christoffer Reijnst, ordförande för det Odontologiska utbildningsrådet, som bejakade min förfrågan. Det var nämligen två gymnasieklasser som skulle göra studiebesök på Odontologen och han föreslog att jag kunde hänga med vilket jag naturligtvis tackade ja till.

Dagen började med en samling kl. 9:00 vid Medicinarelängan i lokal 2046 Nils Nilsson. Christoffer kände genast igen mig och vi minglade lite kort om mitt val av program. Efter ett intressant föredrag av studievägledarna fick vi chansen att ställa frågor till studenter från respektive program, så jag gick genast till Christoffer, som läser sin åttonde termin på Tandläkarprogrammet. Jag och ett par andra elever från gymnasiet pratade med honom om hur det är att vara tandläkarstudent, hur han kom in på programmet osv. Det verkade som jag och Christoffer hade hyfsat lika motiveringar till varför vi valde tandläkare över läkare.

Efteråt var det dags för den efterlängtade rundturen på Odontologens klinik. Jag var bland den första gruppen och gick dit först. När jag väl kom in fick jag en angenäm känsla av välbefinnande och förväntan. Det fanns ingen tvekan över vad och vart jag vill plugga i framtiden. Jag fick beskåda tandläkarstudenter som satt i sina egna bås med sina egna patienter. Jag kunde inte låta bli att fantisera mig själv sittandes med klinikkläder och behandlar patienten medan mina föräldrar kollar på mig med belåtna ögon.

Efter rundan var det den andra gruppens tur och jag tog på mig vinterhandskarna, redo att åka hem. Då frågade Christoffer mig om jag ville följa med på den andra rundturen, vilket jag tackade ja till (såklart). När gymnasieeleverna begivit sig hem inviterade han mig att ta en sväng med honom runt byggnadens olika avdelningar. Vissa avdelningar var lite mer ”negativt inställda” till insläppandet av främlingar vilket är helt förståeligt. Christoffers taktik var att förse mig med en vit rock så att jag kunde smälta in bland studenterna för att…tja, varför inte?

Det var riktig schysst gjort av honom. En mäktig och uppskattad handling! Jag fick en mycket bättre uppfattning av skolan än om jag endast deltog i rundvandringen med gymnasieeleverna. Christoffer visade mig runt på olika avdelningar, berättade om lärarna och eleverna där och om hur det är att studera på Odontologen. Jag fick möjligheten att träffa ett par riktigt sköna lärare och studenter. Alla var lika trevliga. Dessutom fick jag bl.a. kolla närmare på elevernas verk/arbete och testa använda stetoskop! Den här dagen har varit helt otroligt och motiverande för mig då det ger mig en kick för att fortsätta kämpa med Högskoleprovet för att komma in på den här underbara skolan. Hursomhelst kommer Christoffer att höra av sig om det finns ett annat passande tillfälle för mig att delta i framöver!

Ett leende som gör skillnad

Idag var en vanlig svensk vinterdag. Den milda temperaturen bildar blöt tung snö och slaskiga vägar. Solens strålar har gömts sig bakom gråa tjocka moln som nu har börjat fälla sporadiska snöflingor.

Dagen innan var jag hos tandläkaren för en ordinär årskontroll. Tandläkaren ställde frågor om mina allergier och kontrollerade min anamnes för hälsodeklarationens skull. Sedan undersökte hon mina tänder och bokade en tid för tandstensborttagning som ägde rum dagen efter.

Jag kommer fram till kliniken i god tid och sitter väntandes på en tandhygienist. Efter ett par minuter hörs en ungdomlig manlig röst ropa ut mitt namn så jag ställer mig upp. Jag möts av en ung man som fyrar av ett smittande brett leende medan han skakar hand med mig. ”Förlåt om jag slaktar ditt namn där”, sa han muntert.

Jag har aldrig känt mig så avkopplad på en tandläkarstol förut. Han har en speciell aura som sprider säkerhet och glädje, något som inte är så vanligt förekommande. Han pratar på ett ungdomligt språk om hans yrke som tandhygienist, hur han gillar att arbeta på egen hand, ”för då kan man ju prata om vad som helst med patienten (t.om. om TV-spel) utan att en tandläkare bevakar en”!

Vi kom så småningom in i samtalsämnet om utbildning och jag berättar med nöje att jag vill läsa tandläkarprogrammet i höst. Hans breda leende gjorde återinträdning och vi pratar om anledningen till varför vi vill arbeta inom tandvård. Han nämner även att han vill ge sig på Högskoleprovet en gång till och frågar mig om råd. Jag berättar att jag satsar på Högskoleprovet för att komma in på Tandläkarprogrammet här i Göteborg men att mitt resultat än så länge inte är adekvat. Han gav mig rådet att söka in till alla lärosäten, inklusive Umeå för att först komma in (jag kommer in på Umeå med mitt 1,4). Senare kan man i efterhand byta lärosäte. Det är ett råd som jag definitivt kommer följa!

Det som är fascinerande enligt mig är den värdefulla karisman som han utstrålade. Hans ungdomliga sätt att prata gör att det känns som om man pratar med en nära vän, samtidigt som han håller det på en professionell nivå. Jag har haft turen att alla tandvårdspersonal jag träffat hittills har varit tillmötesgående vilket kan vara en bidragande faktor till mitt intresse för tandvård. Däremot tycker jag att vi behöver fler personligheter som honom, speciellt när det råder tandvårdsrädsla bland många. Den här tandhygienisten har blivit min förebild. När jag blir tandläkare ska jag bemöta mina patienter med samma leende och passion. Ett leende kan verkligen göra stor skillnad.

 

Varför jag valde tandläkare över läkare

PicMonkey Collage

I slutet av gymnasiet blev jag alltmer intresserad av yrken inom hälso- och sjukvård samt medicin. Jag var dock inte helt hundra på vilket yrke som jag gillade mest. Var det läkare, tandläkare, veterinär, sjuksköterska, apotekare, farmaceut, sjukhusfysiker, optiker eller sjukgymnast jag ville bli? Tja, jag övervägde alltifrån de typiska vårdyrkena till de mer okända yrken som låg inom den yttre periferin. Vad ville jag bli? En sak hade jag klart för mig. Jag har alltid haft en drivkraft inom mig att hjälpa människor, att hjälpa andra må bättre och bli friska igen. Jag ville ha ett yrke där jag ser att jag verkligen gör skillnad, ett yrke där jag får ett ärligt och genuint ”tack” för mitt arbete. Det är något som bidrar till livsglädjen och som får en att älska sitt yrke. Dessutom strävar jag efter ett yrke som inbegriper kreativt skapande med stora påverkansmöjligheter, ett yrke där jag kan utvecklas som person och bli bättre på det jag gör. Med utgångspunkt från dessa förutsättningar stod det klart – det var ett val mellan läkare och tandläkare. Det är dessa två yrken jag är intresserad av och jag är säker på att många har på ett eller annat sätt jämfört dessa två med varandra eftersom de är så lika i sin karaktär. Å andra sidan har de avgörande skillnader som spelade en stor roll i mitt yrkesval.

Vad har dessa två yrken gemensamt och vad är skillnaderna som avgjorde för mig? Vi kan börja med det som de har gemensamt. Både läkare och tandläkare vill hjälpa människor till hälsa. Patienterna visar uppskattning för det man gör och man kan göra en stor förändring i människors liv i båda yrken. Både läkare och tandläkare är högavlönade yrken och är eftertraktade på arbetsmarknaden. De ger lön för mödan helt enkelt.

Det är ju trots allt två yrken och det finns därför en del självklara skillnader. Den första skillnaden som de flesta tänker på är status och prestige. Läkare har högre status och bättre yrkesprestige än tandläkare i de flesta länder runt om i världen. Presenterar man sig som läkare får man bättre intryck än om man presenterar sig själv som tandläkare. Det råder en vilseledande och romantiserad bild av en läkare som räddar liv, och en negativ bild av en tandläkare som rotar i folks munnar och frambringar olidlig smärta. Dessa uppfattningar stämde visserligen till viss del förr i tiden, men synen har levt vidare än idag.

Läkarstudenter läser om hela kroppen och ämnena kan tyckas vara mer intressanta. De första terminerna läser tandläkarstudenter även om hela kroppen, men så småningom byter de fokus och läser mer ingående om tänder, munhålan och käksystemet. Vare sig det är mer intressant att läsa om hela kroppen eller inte är det upp till var och en att avgöra. Jag tror absolut inte man behöver ha ett intensivt intresse för tänder och munhålan för att trivas som tandläkare. Det skulle tvärtom vara lite läskigt till och med! Likaså för dermatologer, som inte nödvändigtvis behöver vara fascinerad av huden och dess sjukdomar.

Så, vilka var de avgörande faktorerna för mig? Jo, en av dem var bekvämare arbetstider för tandläkare. Det är inte överdrivet angenäma arbetstider, men bättre än en läkares kan alla enas om. Som tandläkare slipper man mödosamma jourtimmar vilket leder till mindre stress och mer tid åt familj och vänner. Jag vill ha ett jobb där jag hjälper andra att må bra, men som har bekväma arbetstider så att jag också mår bra.

Som tandläkarstudent är man så pass kompetent efter tandläkarutbildningen att man kan arbeta som tandläkare direkt efter examen. För läkarna tar det mer än dubbelt så lång tid innan man får ett stabilt jobb.

Jag föredrar ett yrke som är både praktiskt och teoretiskt, och tandläkaryrket är det perfekta valet för mig. Visst, en läkare kan vidareutbilda sig till kirurg och arbeta mycket med händerna, men tiden det kommer att ta är helt enkelt inte värt det för mig. En annan viktig faktor som påverkade mitt val är att det är enklare att starta eget som tandläkare. Den lilla entreprenörsandan inom mig gör att jag vill med tiden öppna egen praktik. Som privattandläkare och klinikchef kan intäkten överskrida en erfaren läkares.

Både tandläkare och läkare har mycket ansvar för patienternas välbefinnande och säkerhet. Som tandläkare behöver man inte ställas inför situationer mellan liv och död. Alla läkare måste efter grundutbildningen arbeta som AT-läkare och då tillbringar man en del tid på akuten. I många fall handlar det trots allt om liv och död, även när man är läkare på vårdcentralen. Kanske kan det låta lite fegt av mig, men jag undviker helst sådana situationer för min egen psykiska hälsa.

Med detta sagt har jag valt att bli tandläkare över läkare. Är det så att jag av någon anledning ångrar mig i framtiden har jag givetvis dörrarna öppna, men än så länge väljer jag tandläkare över läkare alla dagar i veckan!

Titta på intervjun med en läkarstudent där vi diskuterar likheter och olikheter mellan läkare och tandläkare! 

Min väg mot tandläkarprogrammet

_DSC1664-3 Mitt namn är Kevin (Khoa) Nguyen. Jag är en 19-årig kille (i skrivande stund) som är född och uppvuxen i Sveriges ”Lilla London”, Göteborg. Att bli tandläkare har inte alltid varit ett självklart val för mig. Själv brukade jag klumpa ihop tandläkare med tandhygienister och tandsköterskor. Jag har under en längre tid haft siktet inställt på att bli trafikflygare, något som jag drömt om redan som barn. Under gymnasiet studerade jag naturvetenskapsprogrammet med inriktning natur och samhälle. Under den senare delen av min gymnasietid började jag intressera mig för tandläkaryrket. Jag började väga fördelar mot nackdelar för samtliga yrken som fångade min uppmärksamhet. Jag blickade nitiskt, under åtskilliga månvarv, in i mitt essens och utforskade mina personliga egenskaper. Den första juli, 2014 bestämde jag mig för att bli tandläkare.

Efter studenten saknade jag behörighet till tandläkarprogrammet då jag studerade samhällsämnen istället för Fysik 2 och Kemi 2. Att det inte fanns någon betygshets för att söka in till pilotprogrammet gjorde att jag inte satsade helhjärtat på betygen. Vad gäller betygsfronten räckte det dessvärre inte för tandläkarprogrammet i Göteborg. Under hösten 2014 studerade jag Fysik 2 på Komvux samtidigt som jag började plugga sporadiskt inför Högskoleprovet, som kan vara min biljett in i utbildningen. Mitt resultat från Högskoleprovet var inte tillräckligt och jag fortsatte läsa fysik i samma veva som jag initierade en storsatsning på Högskoleprovet. Våren 2015 gjorde jag provet ännu en gång – den här gången gick bättre, men det var fortfarande en liten bit kvar till den poängen som tandläkarprogrammet kräver på hp-kvoten.

För närvarande läser jag Kemi 2 på Komvux, för att få behörighet, parallellt med högskoleprovspluggandet. När jag väl kommer in på tandläkarprogrammet (förmodligen våren 2016 eller hösten 2016) kommer jag att blogga om livet som tandläkarstudent och om min väg mot tandläkaryrket, i både bild och skrift! Jag hoppas att bloggen kommer hjälpa er att få bättre/nya insikter i vad tandläkarprogrammet har att erbjuda och förhoppningsvis hjälpa ert yrkesval. Bloggen kommer troligen även hjälpa mig att hålla bättre koll på pluggandet. Jag ser framemot att dela med mig mina tankar i framtida inlägg!

_DSC2474